Hjem
HMS-portalen

Rusmiddelpolitikk

Kjøreregler for bruk av alkohol og andre rusmidler i jobbsammenheng ved UiB.

Hovedinnhold

Bruk av alkohol og andre rusmidler i jobbsammenheng kan øke risikoen for uønskede hendelser både for virksomheten og for medarbeiderne, og kan resultere i f.eks. personskader i risikofylte arbeidsmiljø, helseskader og redusert arbeidsevne som følge av rusavhengighet, eller negativ omtale/omdømme for UiB. Universitetets politikk for ansatte og ledere gjelder:

  • Jobbrelaterte sammenhenger der det blir servert alkohol
  • Oppfølging av uønskede hendelser som skyldes alle typer ruspåvirkning
  • Oppfølging av ansatte som har en avhengighetsproblematikk
  • Forebygging av slik avhengighetsproblematikk ved universitetet

Ved UiB gjelder følgende fire kjøreregler:

  • UiB anser det som uakseptabelt å være ruspåvirket eller i bakrus i arbeidstiden.
  • Ved alle tilstelninger i regi av UiB der det serveres alkohol skal det også tilbys et likeverdig, alkoholfritt alternativ.
  • Ved representasjon, reisevirksomhet, deltakelse på kurs og konferanser og andre arbeidsrelaterte anledninger er ansatte å betrakte som representanter for UiB. Det forventes at ansatte har en atferd som ikke går ut over virksomhetens omdømme.
  • Ved bekymring eller mistanke om rusmiddelmisbruk og annen avhengighetsproblematikk (som spillavhengighet) har UiB et ansvar v/nærmeste leder for å ta dette opp med den det gjelder.

Rusmiddelpolitikken ble godkjent av Arbeidsmiljøutvalget 03.12.2014