Hjem
HMS-portalen
HMS-avvik

Digitalt system for HMS-avvik

UiB innfører digitalt system for melding av HMS-avvik. I løpet 2016 skal alle fakultet og avdelinger ta det i bruk.

Illustrasjon
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Kunnskap om HMS-avvik er en forutsetning for å kunne ivareta et fullt forsvarlig arbeids- og læringsmiljø. Ved UiB skal alle HMS-avvik meldes, for å kunne forebygge og følge opp skader på mennesker, miljø og materiell.

Det digitale systemet for melding av HMS-avvik er brukervennlig og tilgjengelig for både ansatte og studenter.


Sekvensiell innføring ved UiB

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har vært pilotenhet og har brukt systemet siden 1. november 2014.

I løpet av november 2015 skal både Det medisinsk-odontologiske fakultet og Universitetsmuseet i Bergen ta systemet i bruk.

Studieadministrativ avdeling og HR-avdelingen tar systemet i bruk i desember 2015.