Hjem
HMS-portalen
Nyhet

UiB er Miljøfyrtårn

I løpet av april har hele Universitetet i Bergen blitt sertifisert som Miljøfyrtårn.

Illustrasjonsfoto
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

UiB er Miljøfyrtårn

29. april ble UiB det første av de større universitetene i Norge som i sin helhet er sertifisert som Miljøfyrtårn. Det siste året har arbeidsgrupper fra Sentraladministrasjonen, Universitetsbiblioteket, Universitetsmuséet og alle fakultetene gjennomgått universitetets miljøprestasjoner og sørget for at UiB oppfyller rundt 120 miljøkrav innen avfall, innkjøp, transport, energi, HMS-systemer og arbeidsmiljø. 

Hvordan gjør vi UiB mer miljøvennlig?

Mange ansatte og studenter ønsker at UiB skal bli et enda mer miljøvennlig universitet. En stor del av Miljøfyrtårnkravene UiB nå har oppfylt dreier seg om energiøkonomisering i bygninger, HMS, gjenbruk av møbler, miljøkrav til leverandører og lignende. For den enkelte ansatte er det de små handlingene som gjør UiB mer miljøvennlig. Hvis 3500 ansatte og 14000 studenter slår av lyset og datamaskinen når man går fra kontoret, skriver ut mindre papir, kildesorterer, dropper engangskoppen ved kaffeautomaten, eller sykler til universitetet, blir det til sammen et stort bidrag for å ta vare på miljøet.

Veien videre i 2016

Å bli Miljøfyrtårn i løpet av ett år er en god prestasjon, men UiB må forbedre seg kontinuerlig for å beholde Miljøfyrtårnstatusen. Det egentlige Miljøfyrtårnarbeidet begynner nå!