Hjem
HMS-portalen
Alenearbeid

Alenearbeid i risikofylt arbeidsmiljø

I risikofylt arbeidsmiljø bør alenearbeid begrenses.

Hovedinnhold

Arbeidet skal være sikkerhetsmessig forsvarlig

Ved UiB skal alt arbeid ved UiB være sikkerhetsmessig forsvarlig. En risikovurdering kan avdekke at det ikke alltid er tilfelle ved alenearbeid i risikofylte arbeidsmiljø. Hvis et uhell eller en ulykke skulle inntreffe, kan det være kritisk å være alene på arbeidstedet.  I slike arbeidsmiljø bør man derfor søke å unngå at arbeid utføres når andre ikke er tilstede, f.eks. etter arbeidstids slutt og i helger, jf. arbeidsmiljølovens bestemmelse om alenearbeid.

Hva med studenter?

Arbeidsmiljøloven regner studenter som arbeidstakere når de utfører arbeid ved UiB som har undervisning eller forskning som formål. Det vil si at når studenter utfører arbeid på for eksempel laboratorier, feltarbeid eller tokt regnes de som arbeidstakere og inkluderes av arbeidsmiljølovens bestemmelser om alenearbeid.  

Selv om studenter ellers ikke omfattes av arbeidsmiljøloven, bør det uansett unngås at studenter utfører arbeid alene om kvelder og i helger i risikofylte arbeidsmiljø. Hvis studenter må arbeide utenfor arbeidstid, bør minst 2 studenter arbeide sammen og det skal på forhånd lages en avtale med veileder/vitenskapelig ansvarlig.

Når situasjonen er slik at alenearbeid er uunngåelig er det viktig at det utføres en risikovurdering i forkant av alenearbeidet. Her må man vurdere arbeidets karakter og hvilke ytre faktorer som spiller inn; for eksempel om arbeidet innebærer kjemikalier, instrumenter, biologiske faktorer, gasser etc.