Hjem

Høyesterettsjubileet 2015

30. juni 1815 ble Norges Høyesterett åpnet.

Universitetet i Bergen feirer 200-årsjubileet gjennom hele 2015.

På programmet sto blant annet foredrag, symposium, konferanse, bokutgivelser og utstillinger.

Velkommen! 

Høgsterett 200 år

– Høgsterett har ikkje fått nok merksemd

Mangel på transparens pregar fortsatt Høgsterett, men i samband med høgsterettsjubileet har me sett langt større vilje og interesse for openheit frå domstolen, seier historikaren Frode Ulvund. Han meiner at meir forsking på Høgsterett ikkje berre aukar kjennskapen om ei av statsmaktene, men kan...

NY BOK

Kva påverkar høgsterettsdommarane?

Også høgsterettsdommarar er prega av sine verdiar og samfunnsyn når dei tek avgjerder i rettsalen. Det er konklusjonen i ei ny bok om norsk høgsterett.

NY BOK OM HØGSTERETTS HISTORIE

– Meisterverk om Høgsteretts historie

– Denne boka er eit meisterverk, slo jusprofessor Johan Giertsen like godt fast då «Høgsteretts historie 1965-2015» vart lansert på Litteraturhuset i Bergen torsdag kveld.

HØGSTERETT 200 ÅR

– Høgsterett er viktigare for oss enn vi trur

Professor Jørn Øyrehagen Sunde er klår på at høgsterettsjubileet er for fleire enn folk med juridisk embetseksamen. Høgsterett er for viktig til det.

Høyesterett-eksperter for media 

Kronikker om Høyesterett:

I rettspolitisk blinde - Bergens Tidende 18. september 2015

Domstolen som bygde landet – Bergens Tidende 13. april 2015

Vaktbikkja fyller 200 år - Bergens Tidende 28. oktober 2014