Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Høyesterett

Høyesterettsjubileet 2015

30. juni 1815 ble Norges Høyesterett åpnet. Universitetet i Bergen feiret 200-årsjubileet gjennom hele 2015. På programmet sto blant annet foredrag, symposium, konferanse, bokutgivelser og utstillinger.

Hovedinnhold

Jubileumskomiteen

Leder

 • Professor Jørn Øyrehagen Sunde, Det juridiske fakultet

Medlemmer

 • Professor Ragna Aarli, Det juridiske fakultet
 • Professor Gunnar Grendstad, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Hovedbibliotekar Jørn Wangensten Ruud, Det juridiske fakultet
 • Førsteamanuensis Frode Ulvund, Det humanistiske fakultet
 • Professor Erik Johnsen, Det medisinsk-odontologiske fakultet
 • Førsteamanuensis Kariane Therese Westrheim, Det psykologiske fakultet

Sekretariat

 • Leder av sekretariatet: Rådgiver Bente Krossøy, Universitetsdirektørens kontor
 • Kommunikasjonsrådgiver Åshild Nylund, Kommunikasjonsavdelingen
 • Førstekonsulent Janne F. Lønne, Kontor for samfunnskontakt
 • Seniorkonsulent Nils Gunnar Songstad, SV-fakultetet, sekretær for Demokrati og rettstat
 • Førstekonsulent Ingunn Vie Skare, Universitetsdirektørens kontor
 • Seniorrådgiver Per Gunnar Hillesøy, Universitetsdirektørens kontor

Arrangementer

6. februar 

Faglig-pedagogisk dag: Fire foredrag om Høyesterett
Jusbygget, Dragefjellet, kl. 11–15.

9. april
Utstillingsåpning: "Røyster"
Bannerutstilling på fakultetene.

9. april
Utstillingsåpning: "Høyesterett 200 år"
Universitetsbiblioteket. Det juridiske fakultet. 

10. april 
Utstillingsåpning: "Med Høgsterett inn i framtida"
Utstilling rundt Lille Lungegårdsvann. 

13. april 
Symposium: "200 år med rettsavklaring og rettsutvikling"
Vi legger opp til bred debatt om Høyesteretts samfunnsrolle. "Egget", Studentsenteret, kl. 9–15.30. 

4. juni
Boklansering: "´Dømmer i sidste Instans´. Høgsteretts historie 1965-2015"
Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5-7, kl. 18 

3. september
Foredrag: "Høgsterett og demokratiet i 200 år – konflikt eller samarbeid?" 
Et populærvitenskapelig foredrag av professor Jørn Øyrehagen Sunde. 

18. september
Byvandring: "Retten til å dømme. Fra Sverresborg til Lagmannsretten"
Kl. 9–11 og 12–14. For videregående skoler i Hordaland.

19. september
Byvandring: "Retten til å dømme. Fra Sverresborg til Lagmannsretten" 
Kl. 11, 12 og 13.

20. september
Boklansering: To nye bøker om Høgsterett
Grand Hotel terminus,  Zander Kaaesgate 6, kl 17

21. –22. september
Konferanse: "Høgsterett 200 år"
Universitetsaulaen i Bergen, kl. 9–16.

Kronikker om Høyesterett