Hjem
HR-avdelingen

Seksjon for rekruttering og personal

Seksjonen hører til HR-avdelingen, med særlig ansvar for rekruttering, personalpolitikk og internasjonalisering.

Seksjonen arbeider i hovedsak med følgende fagområder:

  • Personalpolitikk
  • Lønnspolitikk og -forhandlinger
  • Samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene
  • Rekruttering og tilsetting 
  • Rådgivning til inn- og utreisende forskere 
  • Utvikling av standardiserte retningslinjer, rutiner, maler og skjema
  • HR i eksternt finansierte arbeidsforhold

Seksjonens medarbeidere har bred kompetanse, med ansvar for en rekke operative oppgaver, rådgivning og utviklingsarbeid innen HR. 

Ved HR-avdelingen samarbeider også medarbeiderne mye på tvers av seksjonenes arbeidsfelt.