Hjem
HR-avdelingen

Seksjon for organisasjons- og lederutvikling

Seksjonen hører til HR-avdelingen, med særlig ansvar for utvikling av gode ledere og organisasjonsmodeller.

Seksjonen arbeider i hovedsak med følgende fagområder:

  • Endringsledelse: Legge til rette for gode endringsprosesser i organisasjonen
  • Lederstøtte: Rådgivning til ledere på alle nivå
  • Fremme likestilling og mangfold ved hele universitetet
  • Kompetanseheving: Koordinere interne og eksterne opplæringstiltak
  • Digitalisering: Sikre at ansatte og ledere kan ta i bruk nye digitale verktøy
  • Lærlingordningen
  • Fremme nasjonalt og lokalt samarbeid innen disse arbeidsområdene

Seksjonens medarbeidere samarbeider tett med fakultetene, den øvrige sentraladministrasjonen og de andre seksjonene i HR-avdelingen.