Hjem
HR-avdelingen
Lønnsoppgjøret

Informasjon om lønnsoppgjøret ved UiB i 2021

Det lokale lønnsoppgjøret ved UiB er nå gjennomført.

Hovedinnhold

Lønnsoppgjøret for medlemmer av Akademikerne

Akademikernes pott er i sin helhet forhandlet lokalt ved UiB, og resultatet iverksettes fra 1. mai 2021. 

Partene er blitt enige om følgende:

Ansatte gis et generelt prosentvist tillegg:

  • Ansatte med lønn under kroner 499 999 – 1,8 %
  • Ansatte med lønn mellom kroner 500 000 og 524 999 – 1,7%
  • Ansatte med lønn mellom kroner 525 000 og 549 999 – 1,6%
  • Ansatte med lønn over kroner 550 000 – 1,5 %

Den resterende potten er gitt som individuelle tillegg, og resultatet iverksettes fra 1. mai 2021.

Oppgjøret omfatter ikke:

  • ansatte med utløp på ansettelsesforholdet i 2021 med unntak av de som skal over i pensjon.
  • ansatte som har fått nytt ansettelsesforhold, lønnsmessige tillegg med hjemmel i HTA pkt. 2.5.5 og 2.5.3 etter 1. mai 2021.

Lønnsoppgjøret for medlemmer av LO, Unio og YS og uorganiserte

LO, Unio og YS har forhandlet en del av sin pott sentralt, og resultatet fra disse forhandlingene er:

Fra 1. mai har alle fått et tillegg på lønnstabellen:

  • 0,9 % til alle
  • 1 500 kr til alle
  • 4 000 kr til alle fra lønnstrinn 19 til og med lønnstrinn 50
  • Fra og med lønnstrinn 51 til og med lønnstrinn 69 blir tillegget på kr 4 000 redusert med kr 200 per lønnstrinn, slik at tillegget som blir gitt i lønnstrinn 51 er kr 3 800 og kr 200 i lønnstrinn 69.

Den resterende andel av potten er forhandlet lokalt ved UiB som individuelle tillegg, og resultatet iverksettes fra 1. juli 2021.