Hjem
HR-avdelingen
Korona

Ber ansatte i utlandet melde fra

UiB ønsker en oversikt over ansatte i utlandet, og ber derfor ansatte i utlandet om å fylle ut vedlagt skjema.

Reiseråd for UiB ansatte

På grunn av utviklingen med Covid19 ønsker vi å følge opp tidligere utsendt melding til alle ansatte om å returnere til Norge. Les mer om reiseråd for UiB ansatte her.

Vi har forståelse for at det kan være vanskelig for deg å returnere til Norge til planlagt tidspunkt på grunn av begrensninger i reisemuligheter.

Ønsker en oversikt

Vi som arbeidsgiver ønsker å sikre deg et trygt og godt arbeidsmiljø. Derfor har vi behov for å få oversikt over hvor våre ansatte i utlandet befinner seg og ber derfor om at alle i utlandet fyller ut vedlagt skjema:

Vi ønsker at ansatte fyller ut skjemaet seinest 17. april 2020 selv om en tidligere har avklart situasjonen sin med sin enhet.