Hjem
HR-avdelingen

Webinar for HR-medarbeidere: Mottak av nyansatte (onboarding)

I dette webinaret vil vi fokusere på HR-medarbeideres rolle i mottaksprosessen.Gjennom gode mottaksrutiner legger vi til rette for bedre ivaretakelse av våre nyansatte. Vi gir rom for rolleavklaringer, trivsel, tilhørighet og vi sikrer at praktiske forhold er ivaretatt. Denne oppfølgingen er viktig også ved delvis stengt UiB.

Det blir gjennomgang av:

  • Bakgrunn for arbeidet med mottak
  • Ny prosess
  • Veiledere til de ulike aktivitetene som inngår
  • Onboardingplan
  • Ny velkomstside for nyansatte på uib.no

Målgruppe:
HR-medarbeidere (fastlønnsattestanter m.fl.)

Maks antall deltakere pr. kurs: Ingen begrensning

Noter deg tidspunktet, du vil få innkalling til Zoom-møte dagen før kursstart.

Kurstidspunkt:
Torsdag 1. oktober, kl. 09.30 – 11.00

Språk: Norsk