Hjem
HR-avdelingen

Bærekraftspilotene ved UiB

Bærekraftspilotene bidrar til å løfte studentperspektivet inn i UiB sitt arbeid med bærekraft og Klimanøytralt UiB. Les mer om deres oppgaver og hvem de er her.

Universitetet i Bergen vil være et nyskapende universitet som viser vei mot et bærekraftig globalt samfunn. I tillegg til SDG-Bergen, tydeliggjør satsingsområdene Globale samfunnsutfordringer, Klima og energiomstilling og Marin forskning, UiB sine lange faglige tradisjoner innen bærekraft og klimaspørsmål. Samtidig vender vi blikket mot egen drift og arbeider systematisk med å senke våre klimagassutslipp.

Universitetet i Bergen skal være et klimanøytralt universitet innen 2030!

Bærekraftspiloter

Skal vi nå våre mål er det svært viktig at studentmassen involveres. Ansettelsen av bærekraftspiloter er et initiativ fra universitetsledelsen og representerer et viktig steg i riktig retning.

Bærekraftspilotene bidrar blant annet til å løfte studentperspektivet inn i UiB sitt arbeid med bærekraft og Klimanøytralt UiB, og sikrer at vi “lærer som vi lever”. De er tett knyttet opp mot ledelsen ved universitetet med hver sin mentor innen enten Klima og energiomstilling, Marin forskning, Globale samfunnsutfordringer eller SDG-Bergen. Bærekraftspilotene bidrar også til å motivere og engasjere både studenter og ansatte til en felles klima – og bærekraftsdugnad

Møt våre bærekraftspiloter

Sander Meland

Bilde av Sander Meland
Foto/ill.:
Audun Kvalheim Oddenes

 

Studie: Integrert master i energi
Satsningsområde: Klima og energiomstilling 

“Året som bærekraftspilot har vært utfordrende med tanke på pandemien, men også veldig lærerikt. Vi hadde mange planer som ble avlyst og dermed førte det til at kreativiteten og gjennomføringsevnen vår har blitt testet. Det løsnet for oss i høstsemesteret og vi har fått på plass en bra arbeidsmoral. Høydepunktet mitt må være å få tilfredsstilt forhåpningene mine til jobben da vi fikk på plass mentorordningen vår. Da fikk jeg virkelig innsikt i hvordan det jobbes med klima og energiomstilling på universitetet. Dette hjalp meg videre til å kunne arrangere en bedriftspresentasjon der en rekke ulike organisasjoner/bedrifter kom for å dele sitt arbeid innen klima og energiomstilling.”

Mari Froastad

Mari Froastrand
Foto/ill.:
Ingrid Gulbrandsen Årdal.

 

Studie: Master i naturgeografi
Satsningsområde: Marin forskning

“Året som bærekraftspilot har vært veldig lærerikt og spennende. Vi har jobbet med ulike prosjekter sammen, hvor vi har møtt stort engasjement når det kommer til bærekraft. Jeg har i tillegg hatt fire veldig kjekke kolleger, med en inspirerende stor ståpåvilje!

Gjennom mentorordningen har jeg fått et bilde av hvordan UiB jobber i den marine satsingen, og mot en mer klimanøytral fremtid til havs. Dette arbeidet har spesielt handlet om marin forsøpling, og da spesielt plast og dens ødeleggende rolle i naturen.

Året har selvsagt også for oss bydd på store utfordringer når det kommer til covid-19, som har medført en rekke avlyste planer. Men alt i alt har det vært gøy å være en del av den første bærekraftspilot-gjengen til UiB, og jeg gleder meg til å følge med på fremtidig arbeid for et klimanøytralt UiB! “

Hibaq Abdi Mohamed

Hibaq
Foto/ill.:
Narin Falck

 

Hibaq Abdi Mohammed
Studie: Juss
Satsningsområde: Globale samfunnsutfordringer

"Året som BP har vært veldig lærerikt, spennende og ikke minst krevende. Vi har som en gruppe måtte tenke nytt rundt konsepter og ikke minst hvordan vi skal nå ut til flere, men samtidig opprettholde og respektere smittevernsregler."

Olav Straume

Olav Straume
Foto/ill.:
privat

Studie: Master i sammenliknende politikk.
Satsningsområde: SDG Bergen

"Året har vært spennende! Samtidig har vi som så mange andre blitt påvirket av koronapandemien. Høydepunktet for min del var Bærekraftskonferansen i februar med den tilhørende Day Zero. For øyeblikket jobber vi med neste års konferanse som etter alt å dømme blir veldig annerledes, men minst like bra!

I tillegg har vi i bærekraftspilotene egne prosjekter vi har jobbet med. Hvis alt går etter planen, vil universitetet få sin egen byttebu - en stasjon hvor studenter kan gi bort ting de ikke trenger og andre kan få dem gratis - innen året er omme"

Arbeidsoppgaver

  • Skal planlegge, gjennomføre og evaluere aktiviteter som kan bidra til å sette bærekraft og klimanøytralt UiB på dagsorden for studentene ved UiB.
  • Skal delta og bidra med studentperspektiv i satsingsområdet.
  • Skal komme med ideer knyttet til bærekraft og klimanøytralt UiB.
  • Skal være et bindeledd mellom studentene og universitetsledelsen og følge opp studentinitiativ knyttet til bærekraft og Klimanøytralt UiB.

Gjennomførte prosjekter

  • Gjenbruksmarkedet med inntekt til «gled en som gruer seg til jul»
  • Webinar i samarbeid med pilotene UiT «Korona og bærekraft – lærer vi noe?»
  • Strandryddeukene
  • FN-dagen
  • Bedriftspresentasjon/seminar «Klima og energiomstilling i Bergen – hva skjer?»