Hjem
HR-avdelingen

Hjemmekontor for ansatte

Her finner du som ansatt ved UiB informasjon vedrørende hjemmekontor.

Hovedinnhold

Bergen kommune har vedtatt en forskrift med midlertidige koronatiltak som gjelder til og med 6.desember. 

Dette betyr at alle ansatte skal arbeide hjemmefra med mindre de har en avtale med nærmeste leder om å komme på jobb for å arbeide i UiBs bygninger og arealer.

Tilrettelegging av hjemmekontor

Alle ansatte som ønsker det, skal få tilrettelagt hjemmekontoret med utstyr. Den enkelte enhet skal kartlegge hvem som har behov for ekstra skjerm, tastatur og datamus til hjemmekontor. Hensikten er å gjøre arbeidssituasjonen for våre ansatte bedre på hjemmekontoret. Utstyret kan enten lånes ut av enheten eller kjøpes inn, og de ansatte kan enten hente utstyret selv eller det kan avtales hjemmelevering.

Spesielle tilrettelegginger som kontorstol, mousetrapper, rollermouse, underarmstøtte, mm. kan også bestilles ved behov og etter en helsemessig vurdering.

I tillegg til disse ordningene, har Universitet satt ned en egen arbeidsgruppe som arbeider med politikk for hjemmekontor. Her vil det arbeides ytterligere med infrastruktur og retningslinjer for bruken av hjemmekontor.