Hjem
HR-avdelingen
Nyrekruttering fra utlandet i koronasituasjonen

Skal du rekruttere en ny medarbeider fra utlandet og lurer på hvilke regler som gjelder?

Her vil du finne oppdatert informasjon og lenker til nasjonale informasjonskanaler vedrørende innreiserestriksjoner og karantene.

Hovedinnhold

Oppsummering av nåværende innreiserestriksjoner

Nytt! Personer med opptak på ph.d. program kan komme til Norge fra og med søndag 15. august.

Nytt! Personer med koronasertifikat fra England, Wales eller Nord-Irland kan reise til Norge fra 12. august.

Personer som er bosatt i Norge komme inn, samt utlendinger som er bosatt i grønne land og har oppholdt seg der de siste ti dagene. Det er FHI som gjør vurdering av hvilke land som er grønne. Det vil bli normalt offentliggjort hver fredag, og tre i kraft fra midnatt natt til påfølgende mandag. Det vil publiseres i FHI sitt kart.

Personer med gyldig koronasertifikat EU/EØS, England og Wales kan komme inn i Norge. Koronasertifikatet må kunne verifiseres med QR-kode som viser om man er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 det siste halvåret.

I tillegg får blant annet kjærester, foreldre og besteforeldre til personer bosatt i Norge og som selv bor i EU/EØS, Schengen eller Storbritannia komme inn til Norge.

For reising i Europa kan nettsiden til EU brukes for å sjekke regler både i landet man reiser til og kommer fra.

Merk: Fremdeles krav om testing før/ved ankomst, registrering og karantene i noen tilfeller. Se FHI sine nettsider eller kontakt oss for spørsmål.
 

Spørsmål om oppstart i utlandet

Dersom koronasituasjonen forhindrer den ansatte å reise til Norge for å starte stillingen sin må det utstedes en tilpasset arbeidskontrakt og søkes om trygdetilhørighet til Norge.Ta kontakt med internasjonalt senter for bistand til dette euraxess@uib.no. Informer alltid seksjon for lønn om oppstart i utland.
 

Søknad om unntak for innreiserestriksjoner

Det er åpnet for unntak for innreise for personell tilknyttet prosjekter som står i fare for å bli stengt ned før 31. juli 2021. Dette er en svært snever søknadsbasert ordning for at arbeidsgivere skal kunne få inn strengt nødvendig arbeidskraft. Søknad går fra arbeidsgiver til Sjøfartsdirektoratet. Viser til ePhorte sak 2020/3893-29. Kopi av Skatteattest brukt i søknad kan fås ved å kontakte euraxess@uib.no. Dersom søknaden gjelder en borger utenfra EU/EØS må UDI kontaktes med en gang innreise er blitt innvilget for å få utstede innreisedokumenter. 

Dersom den innreisende har bolig gjennom UiB må informasjon om innreise sendes til bolig@uib.no.
 

Karantenebolig

Dersom den ansatte må på karantenehotell ved ankomst vil de bli tilvist karantenehotell av myndighetene ved ankomst Norge (første ankomstpunkt). Oppholdet betales av arbeidsgiver. 

Finn informasjon om krav til utførelse av karantene her

Jobbtilbud/arbeidskontrakt og kontrakt på bolig må ikke være eldre enn tre måneder ved innreisetidspunkt. Dersom dette er tilfelle må det utstedes et dokument som viser at jobbtilbud/kontrakt fortsatt er gyldig.
 

Oppstart i utland og trygd

EU/EØS borger som starter opp i EU/EØS land må sende inn søknad om A1 skjema til NAV i Norge. Kontakt Internasjonalt senter for bistand til dette. 

Personer som starter opp utenfor EU/EØS vil ikke bli innvilget medlemskap i norsk folketrygd for arbeid utenfor EU/EØS. De trenger heller ikke søke til NAV om dette. 

Oppstart i utland og skatt

For å unngå 50% skattetrekk må det søkes om skatteavklaring til skatteetaen: 

  • Søknadsskjema RF1209, arbeidskontrakt, kopi av ID-dokument og følgebrev skal sendes via post eller ved bruk av kontaktskjema for bedrifter RF-1306 eller som utgående post i ephorte. Finn mer informasjon her.