Hjem
HR-avdelingen
Søk læreplass ved UiB

Søk læreplass

Nedenfor finner du utlysningstekst for aktuelle lærefag i 20223.

Hovedinnhold

Hvordan søke læreplass?

Når du har bestemt deg for å søke lærlingplass, så må du først sjekke om det er noen særegne krav som stilles til deg. Det kan være krav til fysisk helsetilstand, hørsel, syn osv. Eller krav om plettfri vandel. Når du skal søke har du har to søkemuligheter. Du kan enten søke gjennom vigo.no elle søke direkte til UiB.

 1. Søk via vigo.no
  På vigo.no fyller du ut et skjema. Utdanningsetaten (vigo) sender dine opplysninger videre til godkjente lærebedrifter. I midten av april vil du kunne se hvilke bedrifter som har fått din søknad på vigo.no. Husk at det er ingen garanti for læreplass selv om du søker gjennom vigo.no.
   
 2. Søk direkte til UiB
  Se hver våre annonser nedenfor for å se hva vi ønsker at du sender oss, og hvem du skal sende søknad til. Læreplassene er også annonsert på Jobbnorge.no (åpnes i nytt vindu). 
   

Byggdrifterfaget

Ledig læreplass med oppstart sommeren/høsten 2022. 

Søknadsfrist

1. februar

Arbeidsoppgaver

Universitetet i Bergen (UiB) har lang erfaring med å ha lærlinger. Opplæringen og arbeidsoppgavene i læretiden vil tilpasses deg og din læreplass etter læreplanen for Byggdrifterfaget.

Som lærling i byggdrifterfaget ved UiBs Eiendomsavdeling kan du få arbeide med en bygningsmasse som spenner fra museum til avanserte laboratoriebygg, fra nye teknologiske bygg til fredede kulturminner. Du kan også få ta del i et samarbeid med dyktige fagmiljøer om viktige utviklingsoppgaver for hele universitetet. Du kan forvente en hverdag med varierte og spennende arbeidsoppgaver. 

På driftsområdene hos oss er det ansatt folk med høy kompetanse innenfor flere fagfelt. Du vil samarbeide med kollegaer som har bakgrunn fra blant annet tømrerfaget, rørleggerfaget og elektrofag.

Som lærling vil du utvikle en helhetsforståelse for tekniske installasjoner i bygg, og hvordan de fungerer. Du vil også få innsikt i hvordan drifte og vedlikeholde bygg med fokus på miljø- og energibesparende tiltak[TI1] . Lærlinger hos oss utvikler et bredt nettverk og blir kjent med mange personer innen relevante fagområder.  

Du kan lese mer om byggdrifterfaget her: Utdanning.no.

Hvem leter vi etter?

Ettersom byggdrifterfaget er et kryssløpsfag rekrutterer vi fra linjer på Vg2, som for eksempel elektro, men også fra Vg1 Bygg og anleggsteknikk. Det er tilstrekkelig at skoleåret er påbegynt ved søknadstidspunktet og ferdigstilles til sommeren. 

 • Du bør være praktisk anlagt og kunne løse små og store oppgaver på en rasjonell måte. Som byggdrifter må du kunne arbeide strukturert, selvstendig, men også ha evnen til å samarbeide med andre. Vi søker en som har motivasjon, et ønske om å yte, samt nysgjerrighet og et ønske om å lære mer.

Arbeidssted

Som lærling i byggdrifterfaget er man tilknyttet Eiendomsavdelingen ved UiB. Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av alle universitetets bygninger, tekniske anlegg og utearealet.

Oppstart

Etter avtale i sommer/høst.

Søknad

Søknad sendes gjennom Vigo. Send eventuelt søknad med CV, vitnemål/karakterutskrift og referanser til Eiendomsavdelingen på post@eia.uib.no innen 1. februar.

Skriv gjerne i søknaden hvorfor du søker og hva du kan bidra med. Ufullstendige søknader behandles ikke.

IT Driftfaget

To læreplasser i IT-driftsfaget med oppstart i august 2022. Er det noe for deg?

Søknadsfrist

1. februar

Arbeidsoppgaver

Universitetet i Bergen har lang erfaring med å ha IT-lærlinger. Du vil få opplæring og oppgaver tilrettelagt etter IT-driftsfaget sin læreplan, som skal sørge for at du når alle kompetansemål etter læreplanen.

Kvalifikasjoner og egenskaper

Vi leter etter deg som har fullført, eller er i ferd med å fullføre Vg1 og Vg2 på videregående skole innenfor Informasjonsteknologi og medieproduksjon (Vg1) og IT-driftsfaget (Vg2). Det er tilstrekkelig at Vg2 er påbegynt på søknadstidspunktet, og tilbud om læreplass gis med forbehold om bestått Vg2 og eksamen. 

Personlige egenskaper vektlegges, og vi søker følgende kvaliteter:

 • Motivasjon og ønske om å yte.
 • Teknisk forståelse og nysgjerrighet på å lære mer.
 • Evne til å arbeide strukturert.
 • Evne til å arbeide selvstendig.
 • Gode samarbeidsevner

Arbeidssted

IT-avdelingen har et godt, humørfylt og kreativt arbeidsmiljø med stor aktivitet. Til høsten flytter vi inn i helt nye lokaler i Nygårdsgaten 5.

Oppstart

Etter avtale i august.

Søknad

Send søknad gjennom VIGO. Eventuelt kan søknad med CV, vitnemål/karakterutskrift og referanser sendes til administrasjonssjef ved IT-avdelingen Maria Lundhaug på Maria.Lundhaug@uib.no innen 1. februar.

Skriv gjerne i søknaden hvorfor du søker og hva du kan bidra med.
Ufullstendige søknader behandles ikke.

Service- og administrasjonsfaget

Flere ledige læreplasser i kontor- og administrasjonsfaget med oppstart sommeren/høsten 2022.

Søknadsfrist

1. februar

Arbeidsoppgaver

Opplæringen og arbeidsoppgavene i læretiden vil tilpasses deg og din læreplass etter læreplanen for Service- og administrasjonsfaget.

Hvem leter vi etter?

Vi leter etter deg som har fullført, eller er i ferd med å fullføre Salg, service og sikkerhet (Vg2) i videregående skole. I tillegg må du ha:

 • Motivasjon og ønske om å yte.
 • Nysgjerrighet på å lære mer.
 • Evne til å arbeide strukturert.
 • Evne til å arbeide selvstendig.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Evne til å ha mange baller i luften samtidig.
   

Arbeidssted

UiB er en stor utdannings- og forskningsinstitusjon med lærlinger ved flere enheter, og hver læreplass er ulik. Hos oss kan du jobbe med administrative oppgaver

1) på et institutt der det skjer forskning og undervisning,
2) på et fakultet i et større administrativt fellesskap eller
3) i en sentraladministrativ avdeling med spesielle oppgaver for hele universitetet.

 

Søkere vil få mer informasjon om de enkelte læreplassene.

Oppstart

Etter avtale i sommer/høst.

Søknad

Du søker læreplass gjennom VIGO. Søknad, CV (gjerne med bilde), vitnemål/karakterutskrift og referanser kan eventuelt sendes til lærlingekoordinator Marianne Wedholm på laerling@uib.no innen 1. februar.

Skriv gjerne i søknaden hvorfor du søker og hva du kan bidra med. Ufullstendige søknader behandles ikke.

 

Etter du har søkt

Etter at du har søkt plass, må du vente på svar. Vi ringer for å kalle inn aktuelle søkere til intervju, da er det viktig at du er tilgjengelig på telefon, og at kontaktinformasjonen du har oppgitt er riktig. Sjekk at ditt navn, adresse, telefonnummer og epost er riktig oppført på vigo.no/i søknad og CV.

Endre kontaktinfo? Kontakt oss på laerling@uib.no eller på den e-postadresse du har sendt søknad til.
 

Om du ikke får lærlingplass

Om du ikke har funnet lærlingplass selv innen 1. mars, vil Fagopplæringskontoret i ditt fylke hjelpe deg med å komme i kontakt med aktuelle lærebedrifter du kan søke hos.