Hjem
HR-avdelingen

Om avdelingen

HR- avdelingen er en fagavdeling i sentraladministrasjonen.

Innhold

HR- avdelingen bistår og rådgir universitetets ledere og tilsatte i personal- og organisasjonsfaglige spørsmål. Avdelingen har blant annet ansvar for utvikling og utøvelse av UiBs personalpolitikk og arbeider systematisk med å utvikle gode rammer for rekrutteringsarbeidet, tilby hensiktsmessig kompetanseutvikling for medarbeiderne og styrke lederutvikling gjennom hele organisasjonen, gi lederstøtte på personalfeltet og sikre og utvikle arbeidsmiljøet.

HR-avdelingens ansvarsområder inkluderer dokumentsjonsforvaltning, helse, miljø og sikkerhet (HMS), bedriftshelsetjeneste (BHT) og beredskap. 

Avdelingsdirektør er Sonja Irene Dyrkorn

Seksjoner i avdelingen