Hjem
HR-avdelingen

Seksjon for dokumentasjonsforvaltning

Seksjon for dokumentasjonsforvaltning forvalter universitetets sentrale postmottak, arkiv og system for saksbehandling.

Seksjon for dokumentforvaltning har det overordnede arkivfaglige ansvaret ved universitetet og forvalter det historiske saksarkivet som går tilbake til 1948.

Seksjonen har også ansvar for drift og utvikling av universitetets elektroniske arkiv- og saksbehandlingssystem Ephorte, inkludert brukerstøtte.   

Offentlig journal og innsyn

Seksjon for dokumentasjonsforvaltning forvalter den offentlige postjournalen som gir oversikt over journalførte saksdokumenter ved UiB. Opplysningene ligger tilgjengelig på nett for de 3 siste månedene.

Alle saksdokumenter ved UiB er i utgangspunktet offentlige dersom det ikke er gjort unntak i lov eller i medhold av lov.