Hjem
HR-avdelingen

Seksjon for HMS, beredskap og BHT

Seksjonen er en del av HR-avdelingen og er UiBs fagenhet innen helse, miljø, sikkerhet (HMS), beredskap og universitetets bedriftshelsetjeneste.

Seksjon en bistår arbeidsgiver og arbeidstakerne på alle nivå, arbeidsmiljøutvalg og verneombud og arbeider målrettet for å fremme trygge og gode arbeidsmiljø.

Arbeidsfelt: Arbeidshelse, beredskap, ergonomi, fysisk arbeidsmiljø, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, risikofylt arbeidsmiljø, systematisk HMS-arbeid, kvalitetssikring og internkontroll, yrkeshygiene og ytre miljø.

Seksjonen har to sentrale funksjoner:

Fagenhet innen HMS, beredskap og ytre miljø
Seksjonen har følgende arbeids- og ansvarsområder:

  • Overordnet systemansvar, kvalitetssikring og internkontroll på HMS, beredskap og ytre miljø-området.
  • HMS-kartlegginger og risikovurderinger.
  • Utredning og rådgivning i HMS, beredskap og ytre miljø-spørsmål.
  • Kompetanseutvikling, informasjon og veiledning innen HMS, beredskap og ytre miljø.

Bedriftshelsetjeneste
UiBs Bedriftshelsetjeneste (BHT) bistår ved ulike arbeidsmiljøutfordringer, gjennomfører befaringer og kartlegginger ved enhetene og gir individuelle vurderinger innen fagfeltene arbeidshelse, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, ergonomi og yrkeshygiene.

BHT har en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål, og tar hensyn til personvern og taushetsplikt. BHT er godkjent av Arbeidstilsynet.