Hjem

HR-avdelingen

Lærling ved UiB

UiB ble kåret til beste lærebedrift i staten i 2017. Vil du bli lærling hos oss?

Vi søker lærlinger i følgende fag i 2018:

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Muligheter for spesialisering
 • God faglig veiledning
 • Spennende fagmiljø og sosialt miljø!

Hvordan søker du?

Send en søknad hvor du forteller litt om deg selv til lærlingkoordinator, Grete Birkenes, på e-post grete.birkenes@uib.no. Husk å legg ved CV, karakterutskrifter/vitnemål, referanser og et bilde av deg selv (bildet gjør det enklere for å oss å huske de kandidatene vi tar inn på intervju ettersom vi intervjuer ganske mange).

Søknadsfristen er 15. februar. Du bør også søke gjennom VIGO med søknadsfrist 1. mars.

Når begynner du?

Universitetet i Bergen gir tilsagn om læreplass i mars/begynnelsen av april, med forbehold om bestått Vg2 og eksamen.

Oppstartsdato avtales mellom lærlingen og enheten han/hun skal ha sitt arbeidssted ved, innenfor tidsrammen juni-august.

 

Hvor mye tjener en lærling?

Som lærling vil du få en prosentvis stigende lønn av lønnstrinn 27 i det statlige lønnsregulativet. Lønnstrinn 27 utgjør for tiden kr 321 800 før skatt. Lærlinger som gjennomfører hovedmodellen med to års opplæring vil ha følgende lønnsprosent gjennom læretiden:

 • Første halvår: 30%
 • Andre halvår: 40%
 • Tredje halvår: 50%
 • Fjerde halvår: 80%

 

Arrangementer for lærlinger ved UiB

Det er viktig for oss at lærlingene våre trives ved UiB. Derfor ønsker vi at våre lærlinger skal ha en spennende læretid og et nettverk seg i mellom. Vi har derfor ulike lærlingarrangementer året igjennom.

Våre arrangementer: 

 • Månedlige lærlinglunsjer. Alle nye lærlinger får invitere sine lærling-kollegaer på lunsj én gang. Til sammen har vi lærlinglunsjer ca en gang i måneden. 
 • Mottaksuke for nye lærlinger. Her får nye lærlinger bli kjent med UiB og med hverandre.
 • Erasmus-opphold i utlandet. De som ønsker det får muligheten til å søke midler til et erasmus-opphold i et EU-land i alt fra to uker til to måneder!

 

Om UiB

Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som har 16 900 studenter og vel 3 700 ansatte. Vi holder til i sentrum av byen og på Årstad. Les mer om UiB våre nettsider.

Du kan få læreplass ved et instiutt, et fakultet eller ved en sentraladministrativ avdeling. Instituttene er der forskning og undervisning skjer. Fakulteter er større administrativt fellesskap, og en sentraladministrativ avdeling er en avdeling med spesielle oppgaver for hele universitetet.

Les mer om våre institutter, fakulteter og sentraladministrative avdelinger her.

 

Kontaktpersoner

Har du spørsmål, kan du henvende deg til lærlingkoordinator, Grete Birkenes, på e-post grete.birkenes@uib.no eller på telefon 55 58 29 96.