Hjem
HR-avdelingen

Lærling ved UiB

UiB ble kåret til beste lærebedrift i staten i 2017. Vil du bli lærling hos oss?

Universitetet i Bergen - På rett plass med riktige folk

Produsent:
UiB

Vi søker lærlinger i følgende fag:

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Muligheter for spesialisering
 • God faglig veiledning
 • Spennende fagmiljø og sosialt miljø!

Når begynner du?

Universitetet i Bergen gir tilsagn om læreplass i mars/begynnelsen av april, med forbehold om bestått Vg2 og eksamen.

Oppstartsdato avtales mellom lærlingen og enheten han/hun skal ha sitt arbeidssted ved, innenfor tidsrammen juni-august.

 

Hvor mye tjener en lærling?

Som lærling vil du få en prosentvis stigende lønn av lønnstrinn 29 i det statlige lønnsregulativet. Lønnstrinn 29 utgjør for tiden kr 334 500 før skatt. Lærlinger som gjennomfører hovedmodellen med to års opplæring vil ha følgende månedslønn før skatt: 

 • Første halvår: 8475 kr (30%) 
 • Andre halvår: 11300 kr (40%)
 • Tredje halvår: 14125 kr (50%)
 • Fjerde halvår: 22600 kr (80%)

 

Arrangementer for lærlinger ved UiB

Det er viktig for oss at lærlingene våre trives ved UiB, og har et nettverk seg i mellom. Vi har derfor ulike arrangementer for lærlinger året igjennom.

Våre arrangementer:  

 • Mottaksdager for nye lærlinger. Her får nye lærlinger bli kjent med UiB og med hverandre.
 • Erasmus-opphold i utlandet. UiB har de tre siste årene gitt sine lærlinger muligheten til å søke om Erasmus-midler til et opphold i et EU-land. Oppholdet kan vare i alt fra to uker til to måneder. Dette er ikke et tilbud vi garanterer å kunne gi hvert år.  
 • Diverse sosiale og faglige samlinger gjennom året

Våre lærefag

 • Kontor- og administrasjonsfaget
 • IKT-servicefaget
 • Byggdrifterfaget
 • Mediegrafikerfaget
 • Laboratoriefaget
 • Fjernstyrte undervannsoperasjoner

Om UiB

Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som har 16 900 studenter og vel 3 700 ansatte. Vi holder til i sentrum av byen og på Årstad.

Les mer om UiB våre nettsider.

Hvor kan du få læreplass?

 • På et instiutt - der forskning og undervisning skjer
 • På et fakultet  - som er et større administrativt fellesskap
 • I en sentraladministrativ avdeling - med spesielle oppgaver for hele universitetet.

Les mer om våre institutter, fakulteter og sentraladministrative avdelinger her.

 

Kontaktpersoner

Har du spørsmål, kan du henvende deg til lærlingkoordinator, Grete Birkenes, på e-post grete.birkenes@uib.no eller på telefon 55 58 29 96.