Hjem

HR-avdelingen

Lærling ved UiB

UiB ble kåret til beste lærebedrift i staten i 2017. Vil du bli lærling hos oss?

Våre lærefag:

 • Kontor- og administrasjonsfaget

 • IKT-serivcefaget

 • Byggdrifterfaget

 • Laboratoriefaget

 • Mediegrafikerfaget

 • Fjernstyrte undervannsoperasjoner

Vi lyser ut læreplasser for høsten 2019 i januar.

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Muligheter for spesialisering
 • God faglig veiledning
 • Spennende fagmiljø og sosialt miljø!

Hvordan søker du?

Send en søknad hvor du forteller litt om deg selv til lærlingkoordinator, Grete Birkenes, på e-post grete.birkenes@uib.no. Husk å legg ved CV, karakterutskrifter/vitnemål, referanser og et bilde av deg selv (bildet gjør det enklere for å oss å huske de kandidatene vi tar inn på intervju ettersom vi intervjuer ganske mange).

Søknadsfristen er 15. februar. Du bør også søke gjennom VIGO med søknadsfrist 1. mars.

Når begynner du?

Universitetet i Bergen gir tilsagn om læreplass i mars/begynnelsen av april, med forbehold om bestått Vg2 og eksamen.

Oppstartsdato avtales mellom lærlingen og enheten han/hun skal ha sitt arbeidssted ved, innenfor tidsrammen juni-august.

 

Hvor mye tjener en lærling?

Som lærling vil du få en prosentvis stigende lønn av lønnstrinn 29 i det statlige lønnsregulativet. Lønnstrinn 29 utgjør for tiden kr 334 500 før skatt. Lærlinger som gjennomfører hovedmodellen med to års opplæring vil ha følgende lønnsprosent gjennom læretiden:

 • Første halvår: 30%
 • Andre halvår: 40%
 • Tredje halvår: 50%
 • Fjerde halvår: 80%

 

Arrangementer for lærlinger ved UiB

Det er viktig for oss at lærlingene våre trives ved UiB, og har et nettverk seg i mellom. Vi har derfor ulike arrangementer for lærlinger året igjennom.

Våre arrangementer: 

 • Lærlinglunsjer. Alle nye lærlinger inviterer sine lærling-kollegaer på lunsj etter tur. Til sammen har vi lærlinglunsjer ca en gang i måneden. 
 • Mottaksdager for nye lærlinger. Her får nye lærlinger bli kjent med UiB og med hverandre.
 • Erasmus-opphold i utlandet. UiB har de tre siste årene gitt sine lærlinger muligheten til å søke om Erasmus-midler til et opphold i et EU-land. Oppholdet kan vare i alt fra to uker til to måneder. Dette er ikke et tilbud vi garanterer å kunne gi hvert år.  

Om UiB

Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som har 16 900 studenter og vel 3 700 ansatte. Vi holder til i sentrum av byen og på Årstad.

Les mer om UiB våre nettsider.

Hvor kan du få læreplass?

 • På et instiutt - der forskning og undervisning skjer
 • På et fakultet  - som er et større administrativt fellesskap
 • I en sentraladministrativ avdeling - med spesielle oppgaver for hele universitetet.

Les mer om våre institutter, fakulteter og sentraladministrative avdelinger her.

 

Kontaktpersoner

Har du spørsmål, kan du henvende deg til lærlingkoordinator, Grete Birkenes, på e-post grete.birkenes@uib.no eller på telefon 55 58 29 96.