Hjem
HR-avdelingen

Lærling ved UiB

Universitetsområdet
Foto/ill.:
Eivind Senneseth (Flickr-UiB-Universitetsområdet)

Hovedinnhold

Universitetet er en stor utdannings- og forskningsinstitusjon.

 • 18 500 studenter.
 • 4000 ansatte som blant annet forsker, underviser og formidler kunnskap.
 • En arbeidsplass for mange i administrative og tekniske stillinger.
 • En lærebedrift som har lang erfaring med å ha lærlinger.

Introduction to the University of Bergen

Hvor kan du få læreplass?

   På et institutt der det skjer forskning og undervisning.
   På et fakultet i et større administrativt fellesskap.
   I en sentraladministrativ enhet med spesielle oppgaver for hele universitetet.

Les mer om våre institutter, fakulteter og sentraladministrative avdelinger her.

Hvor i Bergen?

Oversiktsbilde over UiB
Photo:
Eivind Senneseth

Våre lærefag

Per i dag har UiB disse lærefagene:

 • Kontor- og administrasjonsfaget
 • IT-driftsfaget
 • Byggdrifterfaget
 • Mediegrafikerfaget
 • Laboratoriefaget
 • Fjernstyrte undervannsoperasjoner

Vi jobber også med å få i gang lærefag innen IT Utviklerfager, IT Produksjonsfaget og Dyrefaget.

Hvor mye tjener en lærling?

Som lærling vil du få en prosentvis stigende lønn av lønnstrinn 29 i det statlige lønnsregulativet. Lønnstrinn 29 utgjør for tiden kr 349 100,- før skatt. 

Prosentvis utbetaling av lønn er i henhold til bestemmelsene i statens personalhåndbok, punkt 9.10.1 som følger:

 • 1. halvår 30 %
 • 2. halvår 40 %
 • 3. halvår 50 %
 • 4. halvår 80 %. 

Arrangementer for lærlinger ved UiB

Det er viktig for oss at lærlingene våre trives ved UiB, og har et nettverk seg i mellom. Vi har derfor ulike arrangementer for lærlinger igjennom året. Deriblant mottaksdager for nye lærlinger, lærlinglunsjer og andre sosiale og faglige samlinger gjennom året.

  Når begynner du?

  Universitetet i Bergen gir tilsagn om læreplass i mars med forbehold om bestått Vg2 og eksamen.

  Oppstartsdato avtales mellom lærlingen og enheten han/hun skal ha sitt arbeidssted ved, innenfor tidsrammen juni-august.

  Kontaktpersoner

  Spørsmål kan henvendes til lærlingkoordinator Marianne Stenwig Wedholm på e-post laerling@uib.no