Hjem

Human Futures

Hovedinnhold

Ritual figures and futuristisc park, Singapore

Bergen Group for Research on Human Futures

Utgangspunktet for forskergruppen vår er at forestillinger om fremtiden er grunnleggende for forståelsen av dagens globale samfunn. Spesielt orienterer vi forskningen mot fremtidsorienterte forestillinger relatert til økologiske kriser, økonomisk usikkerhet, nød og ressurstap, matmangel, energi og velstand. Dette knytter vi også til  nye utviklingstrekk innen religion, frihetsbegreper og bruk av ny teknologi.

Forskergruppen vil undersøke ulike grupper av mennesker som er spesielt opptatt av fremtiden. Derfor har vi kalt denne forskningsgruppen Human Futures.