Hjem

Human Futures: A study of Technoscientific Immortality

Hovedinnhold

Logo Immortality project

Forskingsprosjektet "Human Futures: A study of Technoscientific Immortality" undersøker endrande førestillinger om mennesket, død og sosiale relasjonar i ei teknologisk avansert verd.

Gjennom seks etnografiske kasusstudiar vil prosjektet utvikle komparative analysar av ulike "immortalitetspraksisar", slik det til dømes førekjem i transhumanistrørsla, i Russland og USA.

Prosjektet er leia av professor Annelin Eriksen (Universitetet i Bergen) og professor Anya Bernstein (Harvard University).

For meir utfyllande informasjon om prosjektet, sjå dei engelske sidene.

Udødlighetsfronten (Artikkel i Klassekampen)

Kan vitenskapen gjøre oss udødelige? (Podcast)

Liv og død i møte med teknologi (Podcast)

Kan teknologien redde oss? (Artikkel i Khrono)

Evighetsmennesket (Populærvitenskapelig bok)

FORSKNING | SOSIALANTROPOLOGI
Professor Annelin Eriksen, Department of Social Anthropology, University of Bergen (UiB), photographed in July 2018.

Det menneskelige drama ved kulturendring

Hva skjer når de grunnleggende verdier og sosiale mekanismene i samfunnet blir utfordret? Hvordan påvirker sosial endring måten vi betrakter oss selv som mennesker? Det er de sentrale spørsmålene i et nytt prosjekt ved Institutt for sosialantropologi.

Nyhet
Nilsen snakker engasjert til publikum

Apokalypsen – fra religiøs tradisjon og science fiction til sopp og kunstig intelligens

Mennesker har alltid vært nysgjerrig på tanken om verdensundergang, sier Studentsamfunnet i Bergen når inviterte til samtalemøte med biolog og postdoktor ved UiO Dabao Sun Lü og stipendiat ved Teknolovitenskaplig udødlighets-prosjeket Fartein Hauan Nilsen en kald Halloween-morgene i Bergen.

Nyhet
Annelin Eriksen i diskusjon.

“Kan datamaskiner bli som mennesker?”

Tekna inviterte prosjektleder for Immortality-projektet Annelin Eriksen til å delta på paneldebatt om kunstig intelligens og menneskelighet.