Hjem
Human Futures: A study of Technoscientific Immortality
Nyhet

Apokalypsen – fra religiøs tradisjon og science fiction til sopp og kunstig intelligens

Mennesker har alltid vært nysgjerrig på tanken om verdensundergang, sier Studentsamfunnet i Bergen når inviterte til samtalemøte med biolog og postdoktor ved UiO Dabao Sun Lü og stipendiat ved Teknolovitenskaplig udødlighets-prosjeket Fartein Hauan Nilsen en kald Halloween-morgene i Bergen.

Nilsen snakker engasjert til publikum
Stipendiat Fartein Hauan Nilsen engasjert i samtale.
Foto/ill.:
Sigrid Torsnes

Hovedinnhold

Under bakteppe av vår tid som preget  klimaendringer, teknologisk utvikling, og en stadig mer kompleks global situasjon tar samtalen utgangspunkt i spørsmål om menneskers fasinasjon for verdens undergang og spør hvilken mulige måter for verdens undergang man er opptatt av i dag. Begrepet apokalypse kommer fra abrahamittisk tradisjon og ordets bokstavelige betydning er åpenbaring, forteller Nilsen. Han beskriver videre hvordan de abrahamittiske fortellingene om apokalypsen ikke bare forteller om verdens undergang, men også det som kommer etterpå, opprettelsen av det nye Gudsriket på jorden og starten på en ny tid. Biolog Sun Lü viser til hvordan biologiske prosesser i naturen kan ses på som et kretsløp og handler om hvordan noen organismers undergang gir opphav til nye organismers utvikling. Dette sykliske verdensbilde finner man igjen i mange ikke-arbahamistikke tradisjoner, kommenterte Nilsen.  

Samtalen går så inn på den populære science fiction tv-serien The Last of US (basert på et dataspill) som portretterer et post-apokalyptisk samfunn der en zombie-sopp har overtatt menneskehjernen. Samtaleleder forteller at tv-serien har ført til mye diskusjon om dette kan skje i virkeligheten. Lü blir spurt om det er realistisk at sopp tar over menneskehjernen slik som i serien. Han stiller seg tvilende til det, men forteller at de er eksempler på at insekter blir infisert av sopp-parasitter som vokser inn i hjernen til insektet og endrer deres atferd. En mer sannsynlig måte sopp kan førte til verdens undergang er i forhold til matsikkerhet, og at sopp infiserer og potensielt utrydder planter som er matkilder for mennesker, sa Lü.    

Kunstig intelligens (KI) blir trukket frem av samtalelederen som en man kan se en økende frykt for i samfunnet. KI teknologien er i rask utvikling og er foreløpig lite regulert. Ideen om en super-KI som blir smartere enn menneskene og tar over verden, dreper eller gjør mennesker til slaver blir også diskutert i KI-miljøene sa Nilsen. “The alignment problem”, det å utvikle KI-systemer som er på linje med menneskelig verdier blir diskutert av blant annet effektiv altruisme bevegelsen, fortalte Nilsen. Videre stilte han spørsmål med hva det er med super-KI og sopp-infestasjon som vekker frykt i oss mennesker og spekulerte i at det kanskje har med frykt for å miste kontroll og autonomi.   

Fasinasjonen og frykten for verdens undergang er ikke noe nytt, men som samtalen kom inn på mot slutten er det i dagens sekulære samfunn ikke noe som kommer etter undergangen, slik som i den abrahamistsike apokalypsen og sykliske verdenssyn. Når og hvordan mennesket og verden går under kan man bare spekulere i. Da de blir spurt hva de ser sannsynlige ender svarer Lü forstyrrelse og endringer i økosystem og matsikkerhet og Nilsen går til fysikken og universets undergang i “the big chrunc”.