Hjem
Humaniorastrategien
UTLYSNING AV MIDLER

Prosjektmidler til humanioraforskere

UiB planlegger å etablere et tverrfaglig senter for humanistisk forskning. I den anledning lyses det ut midler til to grunnforskningsprosjekt med søknadsfrist 15. mars.

Bilde av humnioraskilt
PROSJEKTMIDLER TIL HUMANIORA: UiB ønsker å styrke og internasjonalisere humanistisk forkning ved universitetet og lyser ut midler til to grunnforskningsprosjekt. Søknadsfrist 15. mars.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Ansatte i faste vitenskapelige stillinger kan søke om prosjektmidler. Inntil to søknader vil bli støttet, og minst ett av prosjektene skal gå til Det humanistiske fakultet. Prosjektet skal ha et halvt års varighet. Utlysningen er åpen for forskere ved Det humanistiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultetet for Kunst, Musikk og Design og Universitetsmuseet.

I tråd med humaniorastrategien ønsker UiB å styrke og internasjonalisere humanistisk forskning ved universitetet. Arbeidet med å se på muligheten for å etablere et senter for humanistisk forskning er et ledd i dette arbeidet.

Fremragende, nysgjerrighetsdreven grunnforskning og akademisk frihet skal være grunnpilarene for aktiviteten ved senteret. Prorektor Margareth Hagen håper initiativet vil bli godt mottatt og at mange vil benytte seg av muligheten til å søke om prosjektmidler:

– Vi er i gang med å se på muligheter for å etablere et senter for humanistisk forskning og formidling slik det er foreslått i humaniorastrategien. Som et ledd i dette arbeidet utlyser vi nå to grunnstipend. Vi håper dette blir tatt godt imot, og at vi vil få mange gode søknader med spennende ideer til prosjekter.

Retningslinjer 

Midlene skal brukes til frikjøp fra undervisning i inntil 4 måneder i høstsemesteret. Midlene må brukes innen 31.12.2019. I tillegg kan det søkes om driftsmidler, begrenset oppad til kr.150.000.

Ved utvelgelsen av søknader vil det bli lagt vekt på følgende kriterier:

 • Kvaliteten på det foreslåtte forskningsprosjektet.
 • Fremragende forskning hos søker (fremvist ved CV og publikasjonsliste)
 • Aktivt internasjonalt samarbeid. 
 • Planer for nettverksbygging som fagmiljøet vi ha nytte av.
 • Plan for hvordan prosjektet skal legge grunnlag for forskning utover bevilgningsperioden   

Søkerne må legge ved en prosjektbeskrivelse på maksimum 5 sider som beskriver prosjektet. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde følgende punkter:

 • Prosjektidé og kunnskapsstatus
 • Mål og delmål
 • Problemstilling og metode
 • Aktiviteter og gjennomføring av prosjektet
 • Budsjett

I tillegg skal det legges ved:

 • CV og publikasjonsliste for søker
 • Forskningsplan for årene 2019-2021 for søker
 • Bekreftelse fra instituttleder på at frikjøpet kan gjennomføres
 • Liste over samarbeidspartner

Søknadene behandles av en programkomité ledet av prorektor. En rapport som beskriver bruk av midlene skal leveres FA innen 10.01.2020.

Søknadsfrist: 15. mars