Hjem

Interdisciplinary centre for Hydrogen Safety and Governance (HySAGO)

Hovedinnhold

Schematic overview of the research activities in HySAGO

Visjonen for HySAGO er å etablere et internasjonalt annerkjent senter for banebrytende tverrfaglig forskning på sikkerhet og samstyring knyttet til utstrakt bruk av hydrogen som energibærer i samfunnet. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Stavanger (UiS) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Informasjonen om prosjektet er hovedsaklig på engelsk, og finnes her »

SFF-illustrasjon

 

This is a proposed Centre of Excellence – Senter for fremragende forskning – from the University of Bergen.