Hjem
Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Being the Instrument of Change" Staff Experiences in Developing Trauma-informed Practice in a Norwegian Child Welfare Residential Care Unit.

Opponenter:

  1. opponent: Professor Øyvind Kvello, Institutt for pedagogikk og livslang læring, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  2. opponent: Professor Ulf Axberg, Fakultet for sosialfag, VID vitenskapelige høgskole

Leder av komiteen

Professor Ragnhild Bjørknes, Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL), Det psykologiske fakultet, UiB

Disputasleder

Førsteamanuensis Frøydis Morken, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Det psykologiske fakultet, UiB

Åpent for alle interesserte.