Hjem

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

For ansatte ved IBMP

NYTTIGE LENKER

 

E-post/Intranett

For ansatteAnsattsider for ansatte ved UiB
WebmailPålogging til Webmail e-post ved UiB
Outlook Pålogging til Outlook e-post ved UiB
FSPålogging til FS for Windows 7-brukere. NB! Må
åpnes i Internet Explorer
Mi SidePålogging til informasjons- og læringsstøtte-
systemet for studenter ved UiB

Hjemmekontor

Pålogging til hjemmekontor for ansatte ved UiB
PAGAwebPålogging til lønns- og personalsystemet ved
UiB. NB! Må åpnes i Internet Explorer

Brukerstøtte og bestillingssystemer

BRITABrukerstøtte ved IT-avdelingen, UiB (issuetracker).
IT-problemer, telefoni, ePhorte, PAGA, Web m.m.
LYDIAInnmelding av behov til Eiendomsavdelingen, UiB.
Drift, vedlikehold, transport, materiellbestilling
SEBRA  Sentralt Bruker Administrasjons System ved UiB.
Oppretting av brukerkonto og endring av passord
RombookingBestilling av rom og redigering av timeplaner, UiB
UA-WikiDokumentasjon og brukerveiledninger for studie-
administrative system ved UiB
Psyfa-WikiDokumentasjon og brukerveiledninger for admini-
strativt ansatte ved Det psykologiske fakultet
ArkiwikiRutiner for saksbehandling og arkiv ved UiB
Kort linkLag korte URL'er av lange UiB-webadresser
E-postlisterAdministrasjon av e-postlister ved UiB

Ofte brukte UiB-sider

  
På HøydenUniversitetet i Bergens egen nettavis
InternkatalogSøkbar telefonkatalog over ansatte ved UiB
RegelsamlingRegelsamling for UiB
Offentlig journalOffentlig informasjon fra postjournalen ved UiB
HMS-portalenSentral informasjon vedrørende helse, miljø og
sikkerhet(HMS) ved UiB
KortsenteretAdgangskort til studenter og ansatte ved UiB
  

Skjema

ReisestøtteRapporteringsskjema for tilskuddsreiser. Viten-
skapelig ansatte inkludert stipendiater
ReiseregningenStatens reiseregning for tjenestereiser

Språklige hjelpemidler

Administrativ
engelsk
Database hvor du kan søke opp engelsk oversett-
else av administrative termer fra universitets- og
høgskolesektoren
OrdbokSøk i bokmålsordboka og nynorskordboka (UiO)
Ordnett.noSøkbare elektroniske ordbøker på flere språk.
Også norsk fremmedordbok og synonymordbok.
NynorskSamlagets nynorskordliste på nett
Administrativ
nynorsk
Kort administrativ bokmål-nynorsk ordliste
SpråkrådetRettskriving, synonymer, grammatikk,  språk i
statsforvaltningen, skriveregler m.m.

Bibliotekstjenester

UB PUHBibliotek for psykologi, utdanning og helse
BORABergen Open Research Archive. Arkiv for vitenskapelig
materiale og annen forskning ved UiB
CristinDatabase for vitenskaplig aktivitet. Publikasjoner,
prosjekter, innrapportering av publikasjonspoeng m.m.
UBUniversitetsbiblioteket
Bibsys

Bibliotekkatalog. Søk etter forfattere, elektroniske
tidsskrifter, bøker, nettressurser, avhandlinger m.m.