Hjem
Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Instituttråd ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Main content

Medlemmer

Fakultetsstyret fastsetter instituttrådets størrelse og sammensetning innenfor de rammene som er angitt. Følgende grupper skal være representert i instituttrådet: Gruppe A (fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger), gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling), gruppe C (teknisk og administrativt ansatte) og gruppe D (studenter - oppnevnes av Psykologisk studentforening, PSF).

Gruppe A og gruppe C er oppnevnt for 4 år, nåværende er valgt for perioden 1.8.17-31.8.2021. Instituttet har fått ny instituttleder fra 1. august 2020, prosessen førte til at den som opprinnelig var valgt til 1. vara har blitt fast medlem gruppe A fra 1.8.20 (og 2. vara er blitt 1. vara osv.)

Gruppe B og gruppe D oppnevnes for ett år av gangen, nåværende er valgt for perioden 1.8.2020 - 31.07.2021.

 

Gruppe A

 • Instituttleder Lin Sørensen (leder)
 • Frøydis Morken
 • Karsten Specht
 • Arve Asbjørnsen

Vara - gruppe A:

 • 1. vara: Frank Larøi
 • 2. vara: Astri J. Lundervold
 • 3. vara: Janne Grønli

Gruppe B  

 • Torhild Pedersen

Vara - gruppe B:

 • 1. vara: Katarzyna Anna Kazimierczak
 • 2. vara: Ulvhild Helena Færøvik


Gruppe C 

 • Vivian Fosse

Vara - gruppe C:

 • 1. vara: Anne Øfsthus
 • 2. vara: Anne Marie Rød
 • 3. vara: Alexander Richard Craig-Craven


Gruppe D 

 • Maria Hoaas - masterprogram i helsefag - logopedi
 • Eirik Håheim - profesjonsstudiet i psykologi
 • vara: Lise Meisland Østrådt - profesjonsstudiet i psykologi
 • vara: Kristin Aadland - profesjonsstudiet i psykologi

 

Ansvarsområde

 

Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår:

- Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi- og resultatdokument som utarbeides av instituttet

- Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner

- Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap

- Vesentlige endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til studieprogram, pensum, undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer.

I øvrige saker er instituttet et rådgivende informasjons- og kontaktorgan mellom instituttlederen, alle ansatte og studentene. Dersom instituttrådet delegerer beslutningsmyndighet i saker som angår studietilbud, skal studentene være representert med minst 20 % i vedkommende organ. Se undervisningsutvalget.

Instituttleder går inn i gruppe A og er leder av instituttrådet. Instituttlederen legger fram saker for instituttrådet. Administrasjonssjef er sekretær for instituttrådet.

 

Innkalling og protokoll

2018

DatoInnkallingReferat/protokoll
05.02.2018Sak 1/2018Protokoll
26.02.2018Sak 2/2018Protokoll
11.06.2018Sak 3 - 5/2018Protokoll
16.08.2018Sak 6/2018Protokoll