Hjem

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Nyhetsarkiv for Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

– Åpenhet er veien til færre myter rundt ADHD, sier student Linn Renate Lerøen. Hun har ADD, en form for ADHD som går ut over oppmerksomheten, og hun er en av ekspertene i forskningsprosjektet.
– Funksjonell magnetresonansavbildning (fMRI) som metode for å studere hjernens funksjoner fungere bra, men den får ikke frem nok individuell variasjon.
Scandinavian Journal of Psychology med spesialutgave som heder til Professor Kenneth Hugdahl
Intervjua om korleis forskninga hans på hørselshallusinasjonar starta, og korleis han håpar å ta det vidare.
Ny publikasjon fra Bergen Stress and Sleep Group.
Den kontroversielle elektrosjokk-behandlingen er blitt byttet ut med små elektriske impulser til hjernen. Det kan hjelpe pasienter med depresjon, slag og hjernesvulst.
Hører du stemmer eller har oppfatninger som ikke deles av mange andre? Dette er mer vanlig enn mange tror.
Robert Murison blir motivert av nye utfordringer. - Jeg tenker også at min kjennskap til UiB vil bidra positivt til instituttet.
Conor Douris er bachelorstudent fra Universitetet i Limerick. Han studerer psykologi og sosiologi og spiller i band.
Mennesker bruker omtrent en tredjedel av livet sitt på å sove. Formålet med dette kurset er å gi kunnskap om døgnrytmers og søvnens funksjoner, og om de mekanismene for hvordan forstyrrelse av døgnrytme og søvnmangel degraderer mental og fysisk helse, sikkerhet og produktivitet - og øker risikoen for ulykker og feil.
– Målet er en enda bedre organisering av arbeidet for alle ansatte og studenter. Da er vi relevante for samfunnet rundt oss og inkluderer brukere, ansatte og studenter i en god dialog.
Stolt dekan sammen med doktorander og æresdoktorer i Muséhagen.
Hjerneforskeren og musikkterapeuten Stefan Kölsch ved Universitetet i Bergen har mottatt 18 millioner i støtte til et banebrytende prosjekt for å hjelpe Alzheimers-pasienter gjennom musikk.
Professor Kenneth Hugdahl og professor Karsten Specht har sammen med amerikanske kolleger publisert en artikkel som beviser et aktivt nettverk for alle kognitive funksjoner i hjernen.
Det finnes flere venstrehendte blant schizofrene enn ellers i befolkningen. Hjerneforsker tror dette skyldes felles gener mellom håndpreferanse og sykdommen.
Psykologiprofessor Kenneth Hugdahl mener han kunne vært narkoman. I stedet er han blitt avhengig av lange løpeturer og forskning på hørselshallusinasjoner.
Rapporten viser at utenlandske innsatte ønsker opplæring i større grad enn norske innsatte. Men færre av dem deltar i opplæringen under soning, og en større andel oppgir mangel på plass som grunn til at de ikke deltar.

Sider