Hjem
Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Nyhetsarkiv for Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Det psykologiske fakultet øker sine søkertall fra Samordna opptak, og særlig går pedagogikk frem. Masterprogrammene ved fakultetet har i tillegg fem programmer i topp-10-listen ved UiB.
Da Karsten Specht kom i kontakt med hjerneforskere og språkterapeuter som arbeidet med afasi-pasienter var det gjort.
Semesterstart på Det psykologiske fakultet bød på fjordcruis for norske og utenlandske studenter.
Vi ønsker å komme i kontakt med sentrale fagpersoner i Norge som jobber med språkvansker hos barn og unge til en studie der målet er å finne fram til enighet om felles terminologi og kriterier for å identifisere språkvansker.
Hvordan få den gode og tydelige historien om forskningen din frem på TV og hvordan få presentert forskningsresultater på en tydelig og forståelig måte?
- Dette vil vi ha mer av! Studentene var glade for å få verktøy til å beskrive kunnskapen og ferdighetene de får med en bachelorgrad i psykologi.
– Åpenhet er veien til færre myter rundt ADHD, sier student Linn Renate Lerøen. Hun har ADD, en form for ADHD som går ut over oppmerksomheten, og hun er en av ekspertene i forskningsprosjektet.
– Funksjonell magnetresonansavbildning (fMRI) som metode for å studere hjernens funksjoner fungere bra, men den får ikke frem nok individuell variasjon.
Scandinavian Journal of Psychology med spesialutgave som heder til Professor Kenneth Hugdahl
Intervjua om korleis forskninga hans på hørselshallusinasjonar starta, og korleis han håpar å ta det vidare.
Ny publikasjon fra Bergen Stress and Sleep Group.
Den kontroversielle elektrosjokk-behandlingen er blitt byttet ut med små elektriske impulser til hjernen. Det kan hjelpe pasienter med depresjon, slag og hjernesvulst.
Hører du stemmer eller har oppfatninger som ikke deles av mange andre? Dette er mer vanlig enn mange tror.
Robert Murison blir motivert av nye utfordringer. - Jeg tenker også at min kjennskap til UiB vil bidra positivt til instituttet.
Conor Douris er bachelorstudent fra Universitetet i Limerick. Han studerer psykologi og sosiologi og spiller i band.
Mennesker bruker omtrent en tredjedel av livet sitt på å sove. Formålet med dette kurset er å gi kunnskap om døgnrytmers og søvnens funksjoner, og om de mekanismene for hvordan forstyrrelse av døgnrytme og søvnmangel degraderer mental og fysisk helse, sikkerhet og produktivitet - og øker risikoen for ulykker og feil.
– Målet er en enda bedre organisering av arbeidet for alle ansatte og studenter. Da er vi relevante for samfunnet rundt oss og inkluderer brukere, ansatte og studenter i en god dialog.

Sider