Hjem
Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Administrativt og teknisk ansatte ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Marianne Vårdal Mindes bilde

Marianne Vårdal Minde

Førstekonsulent, Psykologisk universitetspoliklinikk, Seksjon for klinisk nevropsykologi

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

  • +47 55 58 62 57

marianne.minde@uib.no

Anne Marie Kinn Røds bilde

Anne Marie Kinn Rød

Senioringeniør, ph.d., Hovedverneombud Det psykologiske fakultet

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

  • +47 55 58 60 02

Anne.Kinn@uib.no

Anne Øfsthuss bilde

Anne Øfsthus

Senior forskn.tekn, Senior forskningstekniker ved IBMP

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

  • +47 55 58 60 71

anne.ofsthus@uib.no