Hjem
Institutt for fysikk og teknologi
institutt valg

Her er de nye representantene til IFT-instituttråd 2019

Valg
Foto:
Colourbox

VALGRESULTAT GRUPPE B
Følgende kandidater vil representere gruppe B (midlertidig vitenskapelig tilsatte) i instituttråd i perioden 01.08.2019 – 31.07.2020:

Valgt som medlem:
Arne Skodvin Kristoffersen
Norah Kaggwa Kwagala

Valgt som varamedlem:
1. vara: Mathias Sæther
2. vara: Stian Husevik Stavland
3. vara: Ingrid Mckibben Lofnes
 

VALGRESULTAT GRUPPE D
Følgende kandidater vil representere gruppe D (studentene) i instituttråd i perioden 01.08.2019 – 31.07.2020:

Valgt som medlem:
Emilie Haugland Solheim
Silje Vik
Kristoffer Eik

Valgt som varamedlem:
1. vara: Amalie Øie Hovland

Valget starter 20. mai – 24.mai og du kan da avgi din stemme under:

STEM HER
Disse kandidatene stiller til valg til IFTs instituttråd for perioden 01.08.2019 – 31.07.2020:

Kandidater for Gr. B til instituttrådet 2019

Arne Skodvin Kristoffersen
Foreslått av: Martin M. Greve

Stian Husevik Stavland
Foreslått av: Instituttets nominasjonskomite

Mathias Sæther
Foreslått av: Instituttets nominasjonskomite

Norah Kaggwa Kwagala
Foreslått av: Instituttets nominasjonskomite

Ingrid Mckibben Lofnes
Foreslått av: Instituttets nominasjonskomite

Kandidater for Gr. D til instituttrådet 2019

Kristoffer Eik

Emilie Haugland Solheim

Amalie Hovland

Silje Vik

 

  

Kunngjøring - valg til instituttrådet våren 2019

Det skal velges representanter til følgende grupper:
Grupper B: Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger, det skal velges
                       2 medlemmer og 4 varamedlemmer.
Gruppe D: Studentene, det skal velges 3 medlemmer og 5 varamedlemmer.

Forslagsfrist: 28. mars kl. 12:00

Valgperiode:
Valget begynner kl 09:00 den 20. mai og avsluttes kl. 12:00 den 24. mai 2019.

Hvordan fremme forslag til medlemmer til instituttrådet:

  • Forslaget må være skriftlig.
  • Det må være underskrevet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.
  • Forslagsstiller må oppfylle kriteriene til stemmerett.
  • Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
  • De foreslåtte må være valgbare.
  • Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.
  • Forslaget må ha kommet inn senest kl 12:00 den 28. mars 2019.

Forslagene skal skannes og sendes per e-post til grete.ersland@uib.no og gry.parker@uib.no, eller sendes til Valgstyret MN-fak v/ Gry E. Parker, Realfagbygget, Allégt. 41, u. etg., Ledelse og Stab, 5007 Bergen.

Manntall - liste over stemmeberettigede

Ansatte og studenter må selv sjekke at de står i manntallet

For å kunne foreslå kandidater eller for å kunne få lov til å stemme må du stå i manntallet til UiB.

For å ha stemmerett må du være ansatte fast i minst 50 % stilling. Stemmerett har også de som er midlertidig ansatt for en periode på minst ett år i minimum 50 % stilling eller som på valgtidspunktet har hatt et sammenhengene ansettelsesforhold på 12. måneder i minst 50 % stilling.

Studenter som er registrert som student og har betalt semesteravgift det semesteret valget avholdes har stemmerett.

Her kan du sjekke om du står i manntallet:

Ansatte

Studenter

Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: gry.parker@uib.no

Valgreglement for instituttråd ved UiB.

Valgstyret MN-fak. våren 2019

Gr. A: Fredrik Manne, professor, Institutt for informatikk, leder valgstyret Vara: Tanja Barth, professor, Kjemisk institutt

Gr. A: Jorun Egge, professor, Institutt for biologi. Vara: Bjørn Grung, førsteamanuensis, Kjemisk institutt

Gr. B: Lea Svendsen, postdoktor, Geofysisk institutt

Gr. C: Linda Vagtskjold, administrasjonssjef, Institutt for informatikk. Vara: Ole Tumyr, overingeniør, Institutt for geovitenskap

Gr. D: Ida Landmark Fjermestad, masterstudent, Kjemisk institutt