Hjem
Institutt for fysikk og teknologi
institutt valg

Kunngjøring av IFT valg til instituttrådet 2022

Her er de nye representantene for Gr. B (midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling) og Gr. D (studenter) i instituttrådet ved IFT for perioden 2022 - 2023!

Valg
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Valgresultat MN-fakultetsstyrevalg 2022

 

Gruppe B

Valgt som medlem:
Maksim Lysyy
 

Valgt som varamedlem:
1: Wiktoria Szapoczka
2: Malin Haugen
 

Gruppe D

Valgt som medlem:
Irene Dahl Isaksen
Kelly Ngoc Nguyen 

Valgt som varamedlem:
1: Sander Blørstad Thu
2: Markus Hjelle Cirotzki

Eventuelle klager må være valgstyret i hende innen 7. juni 2022

 

Valgperioden er 23. - 25. mai 2022

Det skal velges representanter til følgende grupper:

  • Gruppe B: Midlertidig tilsatte
  • Gruppe D: Studenter

Hvordan fremme forslag til medlemmer til fakultetsstyret:

  • Forslaget må være skriftlig.
  • Det må være underskrevet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.
  • Forslagsstiller må oppfylle kriteriene til stemmerett.
  • Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
  • De foreslåtte må være valgbare.
  • Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.
  • Forslaget må ha kommet inn senest kl 12:00 den 21. mars 2022.

Forslagene skal sendes på e-post til gry.parker@uib.no.

Manntall - liste over stemmeberettigede

For å kunne foreslå kandidater eller for å kunne få lov til å stemme må du stå i manntallet til UiB, jf § 6 Valgreglement for UiB.

Gr. B - her kan du sjekke om du står i mantalletManntallet vil bli oppdatert i mars.

Du kan stille til valg dersom du, når valget starter:- er midlertidig vitenskapelig ansatt i undervisnings- eller forskerstilling- dersom du er engasjert for minst ett år i minst halv stilling eller- har vært sammenhengende ansatt eller engasjert i minst ett år i minst halv stilling

Gr D - her kan du sjekke om du står i mantalletManntallet vil bli oppdatert i mars.

Den som er valgbar har forslagsrett.

Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: valgstyret@uib.no.

Valgreglement for UiB.

Gruppe B kandidatene

Gruppe B: Midlertidig tilsatte.
(Representanter for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling).
Det skal velges 1 medlem og 2 varamedlemmer av og blandt gruppe B.

Kandidat 1: Wiktoria Szapoczka
Kandidat 2: Maksim Lysyy

Les mer om kandidatene her.

 

Gruppe D kandidatene

Gruppe D: Studenter
Det skal velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer av og blandt gruppe D.

Kandidat 1: Markus Hjelle Cirotzki
Kandidat 2: Sander Blørstad Thu
Kandidat 3: Kelly Ngoc
Kandidat 4 (vara): Irene Dahl Isaksen

Les mer om kandidatene her.

 

Stem her: Valgperioden er 23. - 25. mai 2022

Valgperiode:
Valget beynner 23. mai kl. 09:00 og avsluttes 25. mai, 2022 kl. 12:00.

Stem her: https://valg.uib.no/

 

Instituttrådets nåværende sammensetning

Se instituttrådet til IFT sin nåværende sammensetning her.  

Valgstyret MN-fak. våren 2022

Gr A: Fredrik Manne, professor, Institutt for informatikk, leder valgstyret
Vara: Yushu Li, førsteamanuensis, Matematisk institutt

Gr A: Jorun Egge, professor, Institutt for biovitenskap
Vara: Bjørn Grung, førsteamanuensis, Kjemisk institutt

Gr B: Mathias Myrtveit Sæther, stipendiat, Institutt for fysikk og teknologi
Vara: Eivind Nag Mosland, stipendiat, Institutt for fysikk og teknologi

Gr C: Linda Vagtskjold, administrasjonssjef, Institutt for informatikk
Vara: Ole Tumyr, overingeniør, Institutt for geovitenskap

Gr D: Matias Helleve, master student, Institutt for fysikk og teknologi
Vara: Juli Grønaas Kvamme, master student, Institutt for fysikk og teknologi

Sekretær valgstyret: Gry E. Parker

 

IFT Nominasjonsmal 2021 for alle grupper