Hjem
Institutt for fysikk og teknologi
institutrådsvalg fakultetssstyret

Kunngjøring av valg til instituttrådet IFT 2023

I år skal det velges nye representanter for Gr. B (midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling) og Gr. D (studenter) i instituttrådet ved IFT for perioden 2023 - 2024. Valget begynner kl 09.00 den 23. mai og avsluttes den 25. mai 2023 kl. 12.00.

Valg
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Valgresultatet


Gr. B – antall forslag: 3

Valgt som medlem:
Alexandre Falcao da Fonesca

Valgt som varamedlem:
1: Helge Henjum
2: Erlend Lyngholm

Gr. D – antall forslag: 4

Valgt som medlem:
Simen Kallestad
Junior Lifenya Fondo

Valgt som varamedlem:
1: Kristoffer Vassdal
2: Christian Ø. Abanil Vatnøy

Valgresultatet ble kunngjort 30.05.2023. Eventuelle klager må være valgstyret i hende innen 7. juni 2023.

Valget: kandidater og valglokale

Valget begynner kl 09.00 den 23. mai og avsluttes den 25. mai 2023 kl. 12.00.

Valglokalet: https://valg.uib.no/

 

Gruppe B: Midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling

Kandidater:

Vi trenger 1 medlem og 2 varamedlemmer i gruppe B.

Gruppe D: Studenter

Kandidater:

 • Christian Ø. Abanil Vatnøy
 • Simen Kallestad,
 • Junior Lifenya Fondo
 • Kristoffer Vassdal

Vi trenger 2 medlem og 2 varamedlemmer i gruppe D.

Nominasjon av kandidater

Hvordan fremme forslag til medlemmer til instituttsråd:

 • Forslaget må være skriftlig.
 • Det må være underskrevet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.
 • Forslagsstiller må oppfylle kriteriene til stemmerett.
 • Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
 • De foreslåtte må være valgbare.
 • Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.
 • Forslaget må ha kommet inn senest kl 12:00 den 20. mars 2023.

Forslagene skal sendes på e-post til gry.parker@uib.no med kopi til grete.ersland@uib.no

Instituttrådets nåværende sammensetning

Du finner informasjon om IFTs instituttråd 2023:

https://www.uib.no/ift/53991/instituttr%C3%A5det-2023-ved-institutt-fysi...

 

Manntall, liste over stemmeberettigede, valgbarhet og forslagsrett

For å kunne foreslå kandidater eller for å kunne få lov til å stemme må du stå i manntallet til UiB, jf § 6 Valgreglement for UiB.

Gr. B - her kan du sjekke om du står i mantalletManntallet vil bli oppdatert i mars.

Du kan stille til valg dersom du, når valget starter:

 • er midlertidig vitenskapelig ansatt i undervisnings- eller forskerstilling, dersom du er engasjert for minst ett år i minst halv stilling
 • eller- har vært sammenhengende ansatt eller engasjert i minst ett år i minst halv stilling

Gr D - her kan du sjekke om du står i mantalletManntallet vil bli oppdatert i mars.

Den som er valgbar har forslagsrett.

Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: valgstyret@uib.no.

Valgreglement for UiB.

IFT Nominasjonsmal for alle grupper