Hjem
Institutt for fysikk og teknologi
disputas

MSc. Nuozhen Gelsor disputerer for ph.d.-graden

Avhandlingens tittel: Solar radiation monitoring and solar energy potential on the Tibetan Plateau

Opponent:

 • Førsteamanuensis, ph.d. Anders Lindfors
  Meteorologisk Institutt, Finland

 

Opponent:

 • Professor, ph.d. Dhayalan Velauthapillai
  Høgskulen på Vestlandet, Norge

                                               

Øvrig medlem i komiteen:

 • Førsteamanuensis, ph.d. Dorte Nørgaard Madsen
  Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen

                 

Leder av disputasen:

 • Professor Emeritus Rolf K. Eckhoff
  Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen

 

 

Adgang for interesserte tilhørere.

Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!