Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

Lys i vann, is og snø – Optikk ved IFT

Optikkgruppen driver først og fremst med forskning på lys i vann, is og snø. Når lyset fra atmosfæren treffer disse elementene, vil det både spres og absorberes, avhengig av størrelsen og formen på partiklene og molekylene det treffer.

Neste
Inst for fysikk og teknologi – Optikk
Foto/ill.:
Arne S. Kristoffersen
1/4

Optics group at Finse

Produsent:
Arne S. Kristoffersen
2/4

OptikkUiB

Produsent:
Arne Skodvin Kristoffersen / UiB
3/4
Optikkgruppen IFT
Foto/ill.:
Arne S. Kristoffersen
4/4
Tilbake

Hovedinnhold

Optikk ved IFT prøver å forstå hvordan lyset oppfører seg under ulike forhold, og gjør målinger av bl.a absorpsjon, attenuasjon, spredning og polarisasjon av lys i vann, is og snø. Optikkgruppen reiser ofte ut i felt for å gjøre målinger in situ, men vi jobber også på laboratoriet og gjør datasimuleringer.

(Bla i karusellen for å se videoer om optikkgruppen.)

Det er stor diversitet i optikkgruppens forskning, og det jobbes også med både fluorescensmikroskop, trening av nevrale nettverk og undervannskommunikasjon.

Et mastergradsprosjekt i optikk blir som regel til etter en diskusjon mellom veileder og student, slik at en sikrer at studenten får jobbe med noe hen finner interessant, samtidig som det treffer et forskningsområde gruppen har kompetanse innen og jobber med.

Det er et bredt spekter av mulige masteroppgaver i optikk, for eksempel:

  • Måling av de optiske egenskapene til snø, is og/eller hav, med gode muligheter til toktarbeid eller reise til eksotiske steder.
  • Mikroskopi. Fluorescens og avbildning. Vi har jobbet med måling av fluorescenslevetid og bruker bl.a konfokalmikroskop med en pulslaser som lyskilde.
  • Datasimuleringer. Vi har stor kompetanse på modellering av strålingstransport i atmosfæren og havet, i tillegg til trening av nevrale nettverk.
  • Vi har et tett samarbeid med institutt for biovitenskap, og har jobbet mye med de optiske egenskapene til mikroalger – både fluorescens og lysspredning, i tillegg til algenes migrasjon i vann under ulike lysforhold.
  • Avbildning og kommunikasjon under vann.  Lys svekkes raskt under vann, og blir i tillegg spredt fra partikler. Vi jobber med å finne løsninger som kan gjøre dette enklere, bl.a ved bruk av polarisert lys.