Hjem
Institutt for fysikk og teknologi
forskningsmidler

Forskningsmidler til 7 prosjekter ved IFT

Forskningsrådet har delt ut nesten 62 millioner kroner til banebrytende forskningsprosjekter ved Institutt for fysikk og teknologi

Inst for fysikk og teknologi
Foto/ill.:
IFT

UiB har fått tildelt støtte til 13 forskningsprosjekter, tre unge forskertalenter og to mobilitetsstipend – totalt 18 prosjekter for UiBs del, og til sammen over 170 millioner kroner gjennom FRIPRO.

IFT har 7 av de 13 vinnende søknadene: 5 forskningsprosjekter og 2 unge forskertalenter.

Rekordstor utdeling

Forskningsrådet har delt ut 3,3 milliarder kroner til 350 søkere over hele landet.

– Regjeringen satser på forskning av høy kvalitet, og forskning som skal løse store samfunnsutfordringer. Denne tildelingen går til mange av våre beste forskningsmiljøer, og jeg er sikker på at dette vil gi mye ny og spennende kunnskap som bygger samfunnet vårt videre, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Tildelinger ved IFT:

  • Ung forskertalent, Arne Kristoffersen (Enhanced Ocean Colour Remote Sensing for Optically Complex Waters – EcoSens)
  • Forskerprosjekt, Karl Magnus Laundal (Ionospheric Impact Response Analysis by RegionalInformation Integration)
  • Forskerprosjekt, Michael Hesse (What Makes Magnetic Reconnection Stop?)
  • Forskerprosjekt, Hilde Nesse Tyssøy (Unravelling the Drivers of Energetic Electron Precipitation – Revealing the Imprint of Space on Earth (DEEP - RISE))
  • Forskerprosjekt, Ville Maliniemi (Effects of energetic electron Precipitation In a Changing climate)
  • Forskerprosjekt, Per Lunde (Subsea gas energy and quality measurement usingultrasonic flow meters)
  • Ung forskertalent, Julia Djuvsland (Searching for Dark Matter with Light)

Gratulerer til våre vinnere!