Hjem
Institutt for fysikk og teknologi
forskningsområde

Mikroelektronikk ved IFT – fra CERN til verdensrommet

Mikroelektronikkgruppen er hovedsakelig involvert i instrumentering for verdensrommet (ESA), CERN og medisinske applikasjoner. Fellesnevneren her er et behov for elektronikk for detektorutlesning i krevende miljøer.

Neste
IFT Mikroelektronikk
ALICE ITS detector upgrade at CERN
Foto/ill.:
Maximilien Brice/CERN
1/4
IFT Mikroelektronikk
ALICE Experiment at CERN
Foto/ill.:
CERN
2/4
IFT Mikroelektronikk
ASIM instrument on the International Space Station
Foto/ill.:
Image: NASA
3/4

ASIM Payload Instruments and Platform Presentation

Animation showing the assembly of the ASIM instrument
Produsent:
Dan Bhanderi, TERMA, Danmark
4/4
Tilbake

Hovedinnhold

Det er vanskelig å se for seg et samfunn i dag uten mikroelektronikk. Integrerte kretser finnes i alt fra mobiltelefoner, til kjøleskap, biler og fly. I mikroelektronikkgruppen ved IFT arbeider vi med utvikling av nye elektroniske kretser og systemer som stort sett brukes innen nye fysikkeksperimenter.

Avhengig av oppgaven kan en student utvikle software, gjøre digital design, lage egne kretskort, eller gjøre analog design. FPGAer med/uten innebygde prosessorer er mye brukt i mange prosjekter. Dette gjør kunnskapen en student tilegner seg i løpet av en Masteroppgave i mikroelektronikk svært relevant for både akademia og næringsliv.

Et mastergradsprosjekt i mikroelektronikk blir som regel til etter en diskusjon mellom veileder og student. På den måten får studenten en problemstilling innenfor sitt interesseområde, samtidig som det treffer et forskning- og utviklingsområde gruppen har kompetanse på og jobber med.

Det er et bredt spekter av mulige mastergradsoppgaver i mikroelektronikk, for eksempel:

  • Utvikling av detektor og utlesningselektronikk til proton CT prosjektet. Proton CT skal benyttes for å gjøre doseplanleggingen mye mer nøyaktig ved protonbehandling av kreft.
  • Utvikling av elektronikk for ALICE eksperimentet på CERN. Mange av kretskortene som blir laget til CERN prosjektene befinner seg i strålingsmiljø. Dette gir spesielle krav i forhold til strålingstesting og designvalg. I billedkarusellen over vises Inner Tracking System som bygges for ALICE-eksperimentet ved CERN. Denne detektoren består av aktive detektorkretser (Application Specific Integrated Circuits) som til sammen dekker mer enn 10 m2!
  • Utvikling av elektronikk for raketter og satellitter. Mange av disse er tilknyttet den europeiske romfartsorganisasjonen ESA. I bildekarusellen vises ASIM-eksperimentet der mikroelektronikkgruppen har designet og bygget MXGS-instrumentet sammen med Birkelandsenteret for romforskning.
  • Måling og karakterisering av forskjellige sensorer og detektorer som benyttes til fysikkeksperimenter, enten ved CERN eller i verdensrommet.

Som en kuriositet kan det nevnes at nanoelektronikk er et annet navn på mikroelektronikk som etter hvert er vanlig å se. Årsaken til denne navneendringen er at transistorene som en integrert krets er bygget opp av kan være mindre enn 10 nm lange.