Hjem
Institutt for fysikk og teknologi
forskningsområde

Måleteknologi og instrumentering for forskning og innovasjon

Det faglige fokuset for forskningsgruppen i måleteknologi er å utvikle og forbedre sensor- og instrumenteringsteknologi inkludert målemetoder for å fremskaffe eksperimentelle måledata av høyest mulig kvalitet.

Neste
Oskar Ullestad/ Inst fysikk & teknologi, UiB
Student i praksisutplassering som monterer en sensor for måling av miljøparametre i sjøvann
Foto/ill.:
Oskar Ask Ullestad
1/3
Masterstudent Vårin Holm, IFT, UiB
En masterstudent som utvikler et fotoakustisk måleoppsett for måling av små mengder gass i væske
Foto/ill.:
BT Hjertaker, IFT, Uib
2/3
Gammatomograf, IFT, UiB
UiBs gammatomograf som referanseinstrument ved strømningsmåling
Foto/ill.:
BT Hjertaker, IFT, UiB
3/3
Tilbake

Hovedinnhold

Forskningsgruppens hovedmålsetning er å bidra med forskning, utdanning, innovasjon og formidling for en bærekraftig samfunnsutvikling. Dette jobber vi med gjennom teknologiutvikling – både med ny teknologi og forbedring av eksisterende teknologi.

Forskningsgruppens fokus er på utvikling av sensor- og instrumenteringsteknologi for ulike anvendelser innen forskning og industri, spesielt relatert til energi- og havteknologi. Det faglige fokuset inkluderer effektiv datainnsamling, håndtering av måledata, samt styring og regulering av prosesser. Forskningsgruppen jobber også med evaluering og modifisering av eksisterende måleteknologi, herunder vurdering av måleusikkerhet.

Utvikling og bruk av prosesstomografi for avbildning av to-fase væskestrømning (gamma-tomografi), samt utvikling av strålingsdetektorer, har vært sentralt i forskningsgruppen gjennom flere tiår.

Formidling av forskningsgruppens vitenskapelige arbeid gjøres i anerkjente vitenskapelige tidsskrift som Flow Measurement and Instrumentation, Measurement Science and Technology og IEEE Sensors Journal

Det er høy prioritet på kvalitet i utdanningen av forskningsgruppens studenter. Forskningsgruppen ønsker å tiltrekke seg gode studenter med interesse for måleteknologi og instrumentering som ønsker seg en faglig interessant og utfordrende yrkeskarriere. En utdanning i måleteknologi og instrumentering inkluderer bl.a. fysikk, matematikk og informatikk, som er sentrale verktøy for utvikling av elektriske målekretser, modellering av dynamiske system, simulering, datainnsamling og håndtering av måledata, beregning av måleusikkerhet, samt styring av sensorer og prosesser.

Forskningsgruppens studenter velger masteroppgaver relatert til teori og modellering, eller mer eksperimentelle masteroppgaver med utvikling av prototyper. Mange av forskningsgruppens masteroppgaver gjennomføres i nært samarbeid med forskningsinstitutt og industribedrifter.

Forskningsgruppen leder instituttets studieprogram i havteknologi, som er et utdanningssamarbeid mellom Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet (Institutt for maskin- og marinfag & Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag) samt Forsvarets høgskole/ Sjøkrigsskolen.

Studieprogrammene i havteknologi, som består av et 5-årig integrert masterprogram (sivilingeniør) og et 2-årig masterprogram, har et nært samarbeid med forskningsinstitutt og industribedrifter gjennom praksisutplassering (10 studiepoeng) og masteroppgaver (60 studiepoeng). Begge studieprogrammene tilbyr utdanning innen to studieretninger:

  • Marine målesystem (spesialisering i optikk, akustikk eller instrumentering)
  • Marine installasjoner

Mer informasjon om 5-årig integrert masterprogram i havteknologi (sivilingeniør): https://www.uib.no/studier/5MAMN-HTEK  

Mer informasjon om 2-årig masterprogram i havteknologi: https://www.uib.no/studier/MAMN-HTEK  

Litt om jobbmuligheter etter fullført mastergrad i havteknologi: https://www.uib.no/matnat/125244/hvilke-jobber-f%C3%A5r-du-med-en-master-i-havteknologi