Hjem
Institutt for fysikk og teknologi
Disputasdato

Disputas : Juri Selvåg

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Molecular simulations for surfactants at aqueous-nonpolar liquid interfaces"

Opponenter:

  1. Professor Niall English, University College Dublin,School of Chemical and Bioprocess Engineering
  2. Professor Emeritus Bjørn Hafskjold, Department of Chemistry, NTNU

Leder av komiteen

Professor Bodil Holst

Disputasleder

Professor Bjarne Stugu

Sted

https://uib.zoom.us/j/69991467350?pwd=VXp3MEJxUTlDUFFhdVJXT2tYeEdTZz09

Passcode: ubKc2B1J

Avhandling

https://bora.uib.no/bora-xmlui/browse?type=author (søk på kandidatens navn). Dersom den ikke er tilgjengelig her kan den være tilgjengelig på forespørsel til kandidaten.  

Åpent for alle interesserte.