Hjem
Institutt for fysikk og teknologi
IFT-valg 2021

Kunngjøring av valgresultatet til IFT-instituttrådet 2021

Instituttrådet møtes en til to ganger i semesteret, og er et rådgivende organ for instituttledelsen.

IFT valg
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Gruppe A

(Fast vitenskapelig tilsatte)

Representanter

 • Hilde Nesse Tyssøy
 • Camilla Sætre
 • Trygve Skjold 

Vara

 1. Bergit Brattekås
 2. Bjørn Tore Hjertaker 
 3. Geir Anton Johansen
 4. Børge Hamre

Gruppe B

(Midlertidig tilsatte)

Representanter

 • Malin Haugen

Vara

 1. Justas Zalieckas
 2. Maksim Lysyy

Gruppe C

(Tekniske og administrativt tilsatte)

Representanter

 • Sabrina Daniela Eder
 • Kjetil Vedelden Heitmann

Vara

 1. Cecilie Evjen
 2. Irlin Nyland

Gruppe D

(Studenter)

Representanter

 • Anna Mathea Skar
 • Håvard Råheim Økland

Vara

 1. Ragnhild Løyning

 

 

Valgperiode blir 25. mai - 27. mai 2021 

Det skal velges representanter til følgende grupper:

 • Gruppe A: Fast vitenskapelig tilsatte
 • Gruppe B: Midlertidig tilsatte
 • Gruppe C: Tekniske og administrativt tilsatte
 • Gruppe D: Studenter

Gruppe A kandidatene

Gruppe A: Fast vitenskapelig tilsatte.(Representanter for fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling).Det skal velges 3 medlemmer og 4 varamedlemmer av og blandt gruppe A.

Trygve SkjoldForeslått av Bjørn Arntzen

Hilde Nesse TyssøyForeslått av Kjetil Ullaland og Camilla Sætre

Camilla SætreForeslått av Hilde Nesse Tyssøy

Bergit BrattekåsForeslått av nominasjonskomiteen

Geir Anton JohansenForeslått av nominasjonskomiteen

Børge HamreForeslått av nominasjonskomiteen

Bjørn Tore HjertakerForeslått av nominasjonskomiteen

Gruppe B kandidatene

Gruppe B: Midlertidig tilsatte.(Representanter for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling).Det skal velges 1 medlem og 2 varamedlemmer av og blandt gruppe B.

Justas Zalieckas Foreslått av Arne Skodvin Kristoffersen 

Malin Haugen Foreslått av nominasjonskomiteen

Maksim LysyyForeslått av nominasjonskomiteen

Gruppe C kandidatene

Gruppe C: Tekniske og administrativt tilsatte.Det skal velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer av og blandt gruppe C.

Sabrina DanielaForeslått av Thomas Poulianitis og Maja Rostad

Irlin NylandForeslått av Cecilie Evjen

Cecilie EvjenForeslått av Else Johannsesen og Irlin Nyland

Kjetil HeitmannForeslått av nominasjonskomiteen

Gruppe D kandidatene

Gruppe D: StudenterDet skal velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer av og blandt gruppe D.

Ragnhild LøyningForeslått av nominasjonskomiteen

Håvard Råheim ØklandForeslått av nominasjonskomiteen

Anna Mathea SkarForeslått av nominasjonskomiteen

Stem her: valgperiode er 25. mai - 28. mai 2021 

Valgperiode:Valget begynner 25. mai kl 09:00 og avsluttes 28. mai 2021 kl. 12:00

Stem her: https://valg.usit.no/uib/valg/login.do

 

Manntall - liste over stemmeberettigede

Ansatte og studenter må selv sjekke at de står i manntallet

For å ha stemmerett må du være ansatte fast i minst 50 % stilling. Stemmerett har også de som er midlertidig ansatt for en periode på minst ett år i minimum 50 % stilling eller som på valgtidspunktet har hatt et sammenhengene ansettelsesforhold på 12. måneder i minst 50 % stilling.

Studenter som er registrert som student og har betalt semesteravgift det semesteret valget avholdes har stemmerett.

Her kan du sjekke om du står i manntallet:

Ansatte 

Studenter 

Dersom du er stemmeberettiget men ikke finner deg selv i manntallet, kan du ta kontakt med valgstyret@uib.no

Valgreglement for instituttråd ved UiB.

Instituttrådets nåværende sammensetning

Se instituttrådet til IFT sin nåværende sammensetning her.  

Valgstyret MN-fak. våren 2021

 • Gr. A: Fredrik Manne, professor, Institutt for informatikk, leder valgstyretVara: Tanja Barth, professor, Kjemisk institutt
 • Gr. A: Jorun Egge, professor, Institutt for biovitenskapVara: Bjørn Grung, førsteamanuensis, Kjemisk institutt
 • Gr. B: Marianne Solberg, stipendiat, Institutt for fysikk og teknologiVara: Eivind Nag Mosland, stipendiat, Institutt for fysikk og teknologi
 • Gr. C: Linda Vagtskjold, administrasjonssjef, Institutt for informatikkVara: Ole Tumyr, overingeniør, Institutt for geovitenskap
 • Gr. D: Matias Helleve, master student, Institutt for fysikk og teknologiVara: Ingeborg Rønning bachelor student, Institutt for biovitenskap

        Sekretær valgstyret: Gry E. Parker