Hjem
Institutt for fysikk og teknologi
Arrangement

Kick-off for nytt EU-nettverk

Velkommen til kick-off med EU-nettverket Ocean of Opportunities torsdag 7. oktober i Grand Selskapslokaler

Bilde: hav - EU - muligheter
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

EU-nettverket er et nyetablert nettverk på Vestlandet, som har som mål å mobilisere til flere EU-søknader. Dette vil vi gjøre ved å informere om mulighetene i Horisont Europa og ved å koble ulike aktører fra næringsliv, offentlig sektor og forskningsinstitusjoner. Universitetet i Bergen er prosjektleder, med kunnskap- og havklynger som kjernepartnere som gir prosjektet en sterk forankring mot næringsliv-aktører. Nettverket har partnere fra ulike sektorer, med et geografisk tyngdepunkt på Vestlandet.

Program

09:30 – 10:00

Kaffe og registrering

10:00 – 10:15

Velkommen - Introduksjon til EU-nettverket

10:15 – 11:00

EU "for dummies"

11:00 – 11:30

Erfaringer fra EU-samarbeid: success and failures

11:30 – 12:30

Lunsj

12:30 – 13:15

Søknadsskriving "for dummies"

13:15 – 13:45

Hands-on: hvordan initiere eller bli med i et EU-prosjekt?

13:45 – 14:00

Oppsummering: informasjon om planer for nettverket

14:00

End