Hjem
Institutt for fysikk og teknologi
Disputasdato

Disputas : Solomon Aforkoghene Aromada

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Hydrate Phase Transition-Risk, Energy Potential and CO2 Storage Possibilities"

Opponenter

  1. Professor Nicolas von Solms, Department of Chemical and Biochemical Engineering, DTU, Danmark
  2. Professor emeritus Signe Kjelstrup, Department of Chemistry NTNU, Norge

Leder av komiteen

Førsteamanuensis Martin Møller Greve

Disputasleder

Professor Per Lunde

Sted

https://uib.zoom.us/j/61232987899?pwd=Smxzd216SmYvWDdCWURyN3BqelpQUT09

Passcode: W7QbBvQn

Avhandling

https://bora.uib.no/bora-xmlui/browse?type=author (søk på kandidatens navn). Dersom den ikke er tilgjengelig her kan den være tilgjengelig på forespørsel til kandidaten.  

 

Åpent for alle interesserte.