Hjem
Reservoarfysikk – Energiteknologi og CO2 lagring (CCUS)

Fokus på bærekraftig energiproduksjon og utslippsreduksjon

Kristine Alexandra Solensteen Austevoll studerer en mastergrad i reservoar og geoenergi, med spesialisering i reservoarfysikk. Hun skriver sin masteroppgave om bruk av CO2-skum injeksjon for både å lagre CO2 og å øke oljeutvinning. Les om hennes erfaringer fra studietiden hos Institutt for fysikk og teknologi.

Hovedinnhold

Verden har et økt energibehov samtidig som vi trenger å få ned utslippene. Det er spennende å få være med på et prosjekt som har fokus på en bærekraftig energiproduksjon og lagring av CO2.

Hvorfor valgte du en mastergrad i denne studieretningen ved UiB?

En master i reservoarfysikk var et naturlig veivalg etter endt bachelor i Petroleum- og prosessteknologi. Det var flere spennende oppgaver å velge mellom samt dyktige veiledere på fakultetet. Jobbmuligheter var også en avgjørende faktor, noe som viste seg å stemme når alle på mitt kull fikk fast jobb før endt master.

Hvordan er det å være masterstudent på IFT? 

Det er spennende, trygt og lærerikt å være masterstudent på IFT. Det er et mindre studiemiljø hvor jeg har følt meg ivaretatt og inkludert. I tillegg til godt samhold mellom medstudenter har vi også gode relasjoner med de ansatte på bygget. Det gjør studiehverdagen enda kjekkere. 

Mitt beste minne fra studietiden på masteren har vært å få reise sammen med andre studenter. Reservoargruppen har mulighet til å dekke ulike reiser både innlands og utenlands til seminarer, besøk til andre universiteter, diverse kurs og mer. Det har vært veldig verdifullt å få knytte bånd til studenter fra andre institusjoner også.

Les mer om studentmiljøet på IFT her

Foto/ill.:
Privat
Foto/ill.:
Privat

Hva skriver du masteroppgave om? Hvorfor valgte du dette temaet?

Masteroppgaven min er en del av et forskningsprosjekt med feltpilot i Texas, hvor vi bruker CO2-skum injeksjon for økt oljeutvinning og CO2 lagring. Verden har et økt energibehov samtidig som vi trenger å få ned utslippene. Det er spennende å få være med på et prosjekt som har fokus på en bærekraftig energiproduksjon og lagring av CO2.

Les mer om forskergruppen i Reservoarfysikk – Energiteknologi og CO2 lagring (CCUS) her

Hva er den viktigste kompetanse du har utviklet deg som masterstudent?

Den viktigste kompetansen jeg tar med meg som masterstudent er å stresse ned. Det er lett å måle seg med andres fremdrift og føle at en ikke strekker til. På masternivå får man enda mer ansvar for eget arbeid enn tidligere og for meg var det viktig å finne mitt eget tempo. Vi har alle ulike veier til mål og med jevn arbeidsinnsats vil de fleste kunne fullføre og samtidig ha det kjekt som student.

Foto/ill.:
Privat

Deltok du i relevante aktiviteter i studietiden? (arbeid, verv, utveksling etc.)

I studietiden har det vært viktig for meg å delta på relevante studieaktiviteter. Jeg har hatt både verv og sommerjobb siden første studieår, noe som har vært veldig verdifullt. Som styremedlem i SPE har jeg fått skape et stort nettverk, både i yrkeslivet og på tvers av studieretningene. Jeg har bygget CV og fått muligheten til å dra på konferanser utenlands som har gitt meg mye både sosialt og faglig.

Les mer om Student Bergen Chapter her

Har du noen tips og råd til ferske masterstudenter?

Et tips til ferske masterstudenter er at veien blir til mens man går. I starten kunne det føles veldig overveldende å fordype seg i noe over så kort tid. Studie er en modningsprosess og jeg har opplevd at de fleste har vært litt fortvilet i starten, før alle brikkene faller på plass. Det er viktig å bruke de rundt seg, både studenter og veiledere. Alle ønsker at du skal lykkes!

Foto/ill.:
Privat