Hjem
Institutt for fysikk og teknologi
institutt valg 2022

Gruppe B kandidater: Midlertidige tilsatte

Hovedinnhold

Oversikt over kandidatene:

 

IFT Valg 2022 kandidat Maksim Lysyy

Maksim Lysyy

Jeg er doktorgradsstipendiat i reservoarfysikk. Mitt forskningsprosjekt fokuserer på hydrogen lagring i porøse system for senere tilbakeproduksjon. Jeg har vært et medlem og varamedlem i instituttrådet 2020 og 2021. Jeg stiller til instituttrådvalg fordi jeg ønsker å bidra til utvikling av instituttet og å sikre at de midlertidige ansatte får mulighet for å presentere sine synspunkter. Jeg er svært motivert til å bygge et enda sterkere miljø på instituttet ved å representere interesser til midlertidige ansatte.

 

IFT Valg 2022 kandidat Wiktoria Szapoczka

Wiktoria Karolina Szapoczka

Eg stiller til val som representant for Gruppe B, midlertidig tilsette, fordi eg har lyst å bli betre kjent med instituttet og dei andre tilsette. Frå tidlegare har eg ein del erfaring frå ulike verv; eg har blant anna vore studentrepresentant i MN-fakultetsstyret frå 2018 til 2020 og eg har vore veldig engasjert i studentmiljøet på Kjemisk Institutt og på fakultetet generelt. I september 2021 byrja eg som stipendiat i nanoteknologi ved SFI Smart Ocean ved Institutt for Fysikk og Teknologi, og sidan då hatt eit ynskje om å engasjere meg i miljøet her.