Hjem
Institutt for fysikk og teknologi
institutt valg 2022

Gruppe D kandidater: Studenter

Hovedinnhold

Oversikt over kandidater:

 

 

IFT Instituttvlag 2022 Kandidat Markus Cirotzi

Markus Hjelle Cirotzki

Eg heiter Markus Cirotzki, på andre året på ein bachelor i fysikk, og stiller til valg som representant for Gruppe D til årets instituttrådsvalg fordi eg vil være en stemme for alle studentane på IFT. Eg vil høre på og fremme studentane sine interesser og meiningar, noko eg trur eg kan gjere gjennom nettverket mitt som blant anna styremedlem i linjeforeninga Doppler og Fagutvalget for fysikk og teknologi. Eg har god kontakt med studentane på instituttet, og trur eg kan reflektere interessene og meiningane deira på en god måte.
 

 

IFT Instituttvalg 2022: Kandidat Sander Thu

Sander Blørstad Thu

Før jeg ble spurt om å stille til valg hadde jeg egentlig ingen intensjon om å gjøre akkurat det. Likevel kjenner jeg at etter fire års studier så sitter jeg igjen ansvar for å bedre hverdagen for studenter der jeg kan. Dette gjør jeg blant annet som nestleder i Fagutvalget for Fysikk og Teknologi. Ved å kombinere nestlederrollen og en rolle ved instituttrådet er jeg sikker på at jeg få til forbedringer. Godt valg!

 

 

IFT Instituttvalg 2022: Kandidat Irene Isaksen

Irene Dahl Isaksen (vara-representant)

Mitt navn er Irene Dahl Isaksen og jeg vil gjerne stille som vara-representant i instituttrådet. Jeg studerer master i fysikk med spesialisering i akustikk. Gjennom mine år på bachelor har jeg hatt en rekke verv hvor jeg vil trekke frem min rolle som økonomiansvarlig i Realistutvalget, det øverste studentorganet på det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MatNat, UiB), som spesielt lærerikt. Her fikk jeg mulighet til å påvirke mange aspekter rundt studenter og vårt opphold på universitetet. Det er viktig for meg at studenters interesser og velvære tas hensyn til så derfor ønsker jeg å bidra med å videreformidle dette til instituttet når viktige saker avgjøres