Hjem
Institutt for fysikk og teknologi
Disputasdato

Disputas : Håkon Midthun Kolstø

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Magnetic Reconnection and Heavy Ions"

Opponenter:

  1. Prof. Masahiro Hoshino, University of Tokyo, Japan
  2. Dr. Gabriella Stenberg, Swedish Institute of Space Physics, Sweden

Leder av komiteen

Forsker David Sarria

Disputasleder

Professor Per Lunde

Avhandling

https://bora.uib.no/bora-xmlui/browse?type=author (søk på kandidatens navn). Dersom den ikke er tilgjengelig her kan den være tilgjengelig på forespørsel til kandidaten.  

Åpent for alle interesserte.