Hjem
Institutt for fysikk og teknologi
Disputasdato

Disputas : Helge Henjum

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Treatment planning optimization strategies for the relative biological effectiveness and oxygen enhancement ratio in proton therapy"

Opponenter:

  1. Seniorrådgiver Håkan Nyström, Skandionkliniken, Uppsala, Sverige
  2. Professor Heidi Lyng, Oslo University Hospital, Department of Radiation Biology, Institute for Cancer Research
    Norwegian Radium Hospital, Oslo University Hospital

Leder av komiteen

Førsteamanuensis Audun Oppedal Pedersen

Disputasleder

Professor Pawel Kosinski

Avhandling

https://bora.uib.no/bora-xmlui/browse?type=author (søk på kandidatens navn). Dersom den ikke er tilgjengelig her kan den være tilgjengelig på forespørsel til kandidaten.  

Åpent for alle interesserte.