Hjem
Institutt for fysikk og teknologi
Disputasdato

Disputas : Johannes Hamre Isaksen

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Novel theoretical tools in jet quenching"

Opponenter:

  1. Førsteamanuensis Aleksi Kurkela, University of Stavanger
  2. Forsker Liliana Apolinario, Laboratory of Particle Physics and Instrumentation (LIP)

Leder av komiteen

Professor Morten Førre

Disputasleder

Professor Bjarne Stugu

Avhandling

https://bora.uib.no/bora-xmlui/browse?type=author (søk på kandidatens navn). Dersom den ikke er tilgjengelig her kan den være tilgjengelig på forespørsel til kandidaten.  

 

Åpent for alle interesserte.