Hjem
Institutt for fysikk og teknologi
Disputasdato

Disputas : Aleksandra Magdalena Sæle

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"CO2 Foam Dynamics During CO2 Enhanced Oil Recovery and CO2 Storage"

Opponenter:

  1. CNRS Seniorforsker(Emeritus) Henri Bertin, University of Bordeaux, France
  2. Førsteamanuensis Antje van der Net, NTNU, Norway

Leder av komiteen

Professor Kjellmar Oksavik

Disputasleder

Professor Johan Alme

Avhandling

https://bora.uib.no/bora-xmlui/browse?type=author (søk på kandidatens navn). Dersom den ikke er tilgjengelig her kan den være tilgjengelig på forespørsel til kandidaten.  

 

Åpent for alle interesserte.