Hjem
Institutt for fysikk og teknologi
forskningsområde

Velkommen til gruppen for teoretisk fysikk

Gruppen for teoretisk fysikk ved IFT er dedikert til å fremme vår forståelse av grunnleggende spørsmål i fysikk gjennom analytiske og numeriske beregninger og modellering. Teoretisk fysikk er svært relevant i dagens høyeknologiske samfunn, og har relevans for et bredt spekter av temaer, f.eks. innen avansert elektronikk eller til å finne bærekraftige kilder for ren energi.

Neste
Inst for Physics & Technology: Illustration of an atom
Kunnskap om teoretisk fysikk er relevant for å optimalisere moderne energinett, som medlemmer av teorigruppen studerer.
Foto/ill.:
Colourbox
1/4
Inst for Physics & Technology: Illustration of subatonic particles
Kjernematerie er sammensatt av kvarker som bindes sammen via gluoner. Forskning i gruppen studerer hvordan disse egenskapene utvikler seg når man varmer opp kjernefysisk materie til et kvark-gluon plasma.
2/4
Inst for Physics & Technology: Illustration of Higgs Boson
Standardmodellen for partikkelfysikk definerer hva universets grunnleggende byggesteiner er. Forskning i vår gruppe studerer mulige utvidelser til denne modellen som kan være gode kandidater for mørk materie.
3/4
Inst for Fysikk: stock photo calculations on paper
Både analytiske og numeriske beregninger er viktige i kvantefysikk.
Foto/ill.:
Colourbox
4/4
Tilbake

Hovedinnhold

Utforsker grunnleggende spørsmål

Vår forskning fokuserer på nøkkelspørsmål som former vår forståelse av universet:

 • Partikkelfysikk utover standardmodellen
  • Undersøker mørk materie, supersymmetri og tidlig universkosmologi for å utvide vår kunnskap om partikkelfysikk.
  • Kontaktpersoner: Jorn Kersten, Per Osland
    
 • Quark-Gluon Plasma Dynamics
  • Studerer egenskapene til kvark-gluonplasma i tung-ion-kollisjoner for å avdekke naturen til sterke interaksjoner.
  • Beskriver partikkelstråler og deres modifikasjoner i sterke bakgrunnsfelt.
  • Kontaktpersoner: Konrad Tywoniuk
    
 • Laser-atom vekselvirkninger
  • Bruke kvantemekanikk og beregningsmetoder for å utforske dynamikken til atomer og molekyler under intense laserfelt.
  • Kontaktpersoner: Morten Førre, Jan Petter Hansen
    
 • Komplekse systemer og molekylær dynamikk
  • Analyse av fast-vann-grensesnitt og faseoverganger gjennom simuleringer av molekylær dynamikk.
  • Kontaktperson: Tatiana Kuznetsova
    
 • Energifysikk og kjernekraft
  • Vår forskningsgruppe er involvert i beregninger som involverer atom- og kjernefysiske interaksjoner for laserindusert fusjon.
  • Vi er også interessert i å studere samspillet i moderne energinett i Norge og Europa og i å bruke avanserte kvantealgoritmer for å optimalisere dette.
  • Kontaktpersoner: Jan Petter Hansen, Konrad Tywoniuk, Dorte Nørgaard Hansen 

Forskningsmuligheter

 Bli med oss for å bidra til betydelige fremskritt innen teoretisk fysikk:

 • Delta i analytiske og beregningsmessige forskningsprosjekter rettet mot å ta opp grunnleggende spørsmål innen kosmologi, partikkelfysikk og kvantedynamikk.
 • Utvikle kritiske ferdigheter som gjelder både akademisk forskning og industrielle kontekster.
 • Vi bruker et bredt spekter av analytiske teknikker og numeriske verktøy, inkludert dataanalyse og maskinlæring.

Vi danner et samarbeidende forskningsmiljø der diskusjoner stimuleres, og det oppmuntres til tverrfaglig samarbeid. Jobb sammen med erfarne fysikere og bidra til å flytte grensene for teoretisk fysikk.

Bli med i teamet vårt

Er du interessert i å dykke ned i dybden av teoretisk fysikk? Kontakt oss for å utforske forskningsmuligheter og begynne din oppdagelsesreise med Theoretical Physics Group ved IFT.