Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

Fysikk

Korleis heng verda saman? Kva er det som styrer alt som skjer? Kva er mørk materie, og korleis går det med universet om 100 milliardar år?

Ein fysikar kan studere alt i frå kvanteprikkar og ulike nanomateriale til nordlys og Big Bang, eller forske på om lyset som blir reflektert frå hud inneheld informasjon som kan brukast til diagnosering av hudkreft. Kva med å utvikle hurtig og kompakt elektronikk med lav effekt til satelittinstrument?

Med ein bachelor i fysikk får du ei fordjuping i fysikk og ei breidde i matematikk som er etterspurt i den norske arbeidsmarknaden, og som danner grunnlaget for spanande studiar i fysikk på masternivå.

Via denne linken kan du finne meir om kva studiet går ut på, kva moglegheiter studiet gir og korleis du søker deg inn på studiet.