Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

Hovedinnhold

Fravær meldes til Ekspedisjonen, telefon 55 58 28 06 eller elektronisk til post@ift.uib.no. Hvis du benytter egenmelding vil skjema bli lagt i posthyllen din umiddelbart etter melding om fravær. Sykemelding sendes/leveres til første sykefraværsdag til Institutt for fysikk og teknologi, Allégaten 55, 5007 Bergen.

 

Se også: